Bình Định: Bảo tồn các di sản văn hóa cấp quốc gia

Văn hóa - Ngày đăng : 18:28, 26/10/2021

(TN&MT) - Bình Định hiện có 133 di tích được xếp hạng (2 di tích quốc gia đặc biệt, 34 di tích quốc gia, 97 di tích cấp tỉnh) trong tổng số 231 di tích đã thống kê, bao gồm nhiều loại hình: lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên đến nay nhiều di tích đã xuống cấp cần được bảo tồn.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, trong những năm gần đây, bằng nhiều nguồn kinh phí như: Nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, các nguồn vốn khác của Trung ương hỗ trợ và nguồn huy động từ xã hội hóa, nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa được trùng tu, nâng cấp và hoàn thành, có ý nghĩa trong việc tôn vinh và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Đồng thời, gắn kết với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, cung cấp thông tin, phổ biến tri thức về lịch sử, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền, nhân dân Bình Định.

Các tháp Chăm tại Bình Định xuống cấp theo thời gian

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí 344 tỉ đồng để thực hiện quy hoạch, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia có giá trị tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025.

Trong văn bản gửi các Bộ xem xét hỗ trợ kinh phí, Bình Định sẽ tập trung đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ đã xếp hạng cấp quốc gia. Cùng đó, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia đang bị xuống cấp và bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng quốc gia.

Di tích quốc gia đặc biệt tháp Chăm Dương Long.

Cụ thể, dự kiến kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cảnh quan, tu bổ, tôn tạo di tích tháp Chăm Dương Long (ở huyện Tây Sơn) là 65 tỷ đồng. Tu bổ, phục dựng, tái hiện không gian cảnh quan, trưng bày tại Di tích lịch sử Nhà tù số 09 - Đào Duy Từ dự kiến 12 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng Khu di tích quốc gia về vụ thảm sát Gò Dài 15 tỷ đồng. Dự kiến kinh phí để quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ và tôn tạo Khu di tích mộ danh nhân nghệ thuật tuồng Đào Tấn là 12 tỷ đồng. Kinh phí trưng bày nội thất, hiện vật Bảo tàng tỉnh Bình Định dự kiến 80 tỷ đồng. Quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định (ở TP. Quy Nhơn) dự kiến kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

Khu di tích mộ danh nhân tuồng Đào Tấn xuống cấp trầm trọng.

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cụm tháp Bánh Ít (huyện Tuy Phước) cần 25 tỷ đồng. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Thủ Thiện (huyện Tây Sơn) dự kiến 15 tỷ đồng. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Phú Lốc (thị xã An Nhơn) dự kiến 20 tỷ đồng. Quy hoạch, đầu tư xây dựng, tu bổ và tôn tạo Khu di tích Thành Hoàng Đế - giai đoạn 2 ở thị xã An Nhơn (xây dựng khu Đền thờ Thái Đức Nguyễn Nhạc) dự kiến kinh phí 40 tỷ đồng.

Quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng với các sở, ngành liên quan của tỉnh rà soát các danh mục di tích văn hóa, lịch sử đã được xếp hạng (quốc gia, quốc gia đặc biệt) và công trình văn hóa tiêu biểu trọng điểm, để đưa vào đầu tư theo Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ. UBND tỉnh Bình Định mong các Bộ xem xét đưa các danh mục di sản văn hóa tiêu biểu nêu trên vào kế hoạch bố trí kinh phí để thực hiện theo Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021.

Mỹ Bình