Hà Nội chủ động phòng ngừa sự cố về môi trường do mưa bão

Môi trường - Ngày đăng : 17:23, 18/10/2021

(TN&MT) - Sở TN&MT TP. Hà Nội vùa ban hành Văn bản số 7552/STNMT-CCBVMT yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... chủ động triển khai công tác ứng phó sự cố môi trường do ảnh hưởng của cơn bão số 8.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát toàn bộ đơn vị hoạt động trên địa bàn, gồm các cơ sở kinh doanh, sử dụng hóa chất; các bãi tập kết rác thải, khu xử lý chất thải tập trung; các cơ sở kinh doanh xăng dầu; các cơ sở kinh doanh, khai thác cảng; các cơ sở khai thác khoáng sản và các khu vực có khả năng gây ô nhiễm cao...

Đồng thời, chỉ đạo chủ các cơ sở khẩn trương xây dựng phương án phòng ngừa sự cố môi trường khi xảy ra mưa lũ và triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất; di chuyển chất cháy, nổ, hóa chất độc hại ra khỏi vùng bãi sông.

Sở TN&MT đề nghị UBND các quận, huyện chủ động xây dựng phương án ứng phó sự cố môi trường khi xảy ra mưa, bão

Đối với các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, các cơ sở kinh doanh, khai thác khoáng sản ven sông, yêu cầu tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lũ; các cơ quan, đơn vị đã triển khai các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực thấp trũng có nguy cơ úng ngập, ngập lụt; bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế thực hiện thu gom rác thải lây nhiễm Covid-19 tại khu thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 theo đúng giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ TN&MT cấp.

Đối với rác thải sinh hoạt thông thường, trong trường hợp rác thải bị tồn đọng chưa vận chuyển lên khu xử lý tập trung của thành phố, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển vào điểm tập kết tạm thời, có biện pháp che chắn, thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, diệt ruồi, muỗi bảo đảm vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Hơn nữa, các địa phương phải tổ chức ứng trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động xử lý kịp thời ngay từ đầu các tình huống sự cố môi trường, sự cố hóa chất, tràn dầu có thể xảy ra…

 

Phạm Oanh