PVEP: Vượt kế hoạch các chi tiêu 9 tháng năm 2021

Kinh tế - Ngày đăng : 17:39, 13/10/2021

(TN&MT) - Mặc dù triển khai hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh khó khăn, nhưng PVEP đã tối ưu tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để chủ động thích ứng với mọi biến động của thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành, hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng.

Cụ thể, sản lượng khai thác 9 tháng đạt 2,64 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 5,53 triệu tấn), bằng 105% kế hoạch 9 tháng đầu năm. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 1,90 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch năm. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm: Cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Tầm, Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba. Sản lượng khí bán là 745 triệu m3, đạt 100% kế hoạch 9 tháng và 73% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu ước tính 22.493 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch 9 tháng và đạt 113% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 8.245 tỷ đồng.

Đặc biệt, vào lúc 6 giờ ngày 12/10, PVEP đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu khai thác dầu khí ngoài nước, về đích trước 80 ngày so với kế hoạch, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Tổng công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong những tháng cuối năm, PVEP tiếp tục đảm bảo duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động, cán bộ biệt phái ở các dự án nước ngoài, các công trình, dự án dầu khí. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cho cán bộ, người lao động, đặc biệt đội ngũ trực tiếp làm việc ngoài giàn, trên các công trình dầu khí.  Cùng với đó là triển khai các giải pháp cụ thể, nỗ lực đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng của cả năm. Việc hoàn thành tiến độ khoan các giếng phát triển khai thác trong năm 2021, cũng là tiền đề quan trọng cho thực hiện và hoàn thành sản lượng khai thác năm 2022 và các năm tiếp theo. 

PVEP cùng các nhà điều hành tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể, đảm bảo duy trì hệ thống thiết bị vận hành khai thác với uptime từ 98-100% và các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu sản lượng trong năm 2021.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng của PVEP, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, PVEP nói riêng và lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí nói chung luôn giữ vai trò cốt lõi, quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn và chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới. Những thành tích PVEP đạt được là nhờ sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu không biết mệt mỏi của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, vượt qua các khó khăn, thách thức từ dịch bệnh Covid-19, từ thị trường... hoàn thành nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

 

PV