Sở TN&MT Bình Dương: Nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành tốt “mục tiêu kép”

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 11:20, 05/10/2021

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chủ động, tích cực triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 và vừa nỗ lực tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đề ra, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: 9 tháng năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói chung và hoạt động của ngành TN&MT nói riêng. Song, Sở TN&MT đã kịp thời quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh. Sở TN&MT còn chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh; nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thủ tục phục vụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2021, nhất là nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025.

Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Bình Dương đã đẩy mạnh kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngành TN&MT; chú trọng triển khai các quy định về bảo vệ môi trường và các giải pháp nâng cao quản lý về môi trường, tài nguyên khoáng sản; tăng cường hướng dẫn và giám sát việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 9/2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được UBND tỉnh Bình Dương giao tại Quyết định số 4084 ngày 30/12/2020, Sở TN&MT đều vượt kế hoạch đề ra; góp phần quan trọng trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ, gắn với thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở TN&MT Bình Dương còn tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công bố 3 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tính đến nay, Sở TN&MT đã hoàn thành trình phê duyệt 126 TTHC của ngành TN&MT ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Trong đó, 61/88 TTHC cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương, gồm: 12 mức độ 3 và 49 mức độ 4; ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT và Bưu điện về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Riêng về kết quả thực hiện Đề án Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đến nay, đã có 6 huyện, thị và thành phố, gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng gửi về Sở TN&MT Bình Dương. Còn lại 3 huyện, thị là Phú Giáo, Bến Cát, Tân Uyên chưa gửi báo cáo, Sở TN&MT đang tiếp tục đôn đốc. Trên cơ sở yêu cầu của Bộ TN&MT tại Văn bản số 5750 ngày 27/12/2014 và sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT hiện đang tham mưu UBND tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đối với 3 dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh; Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh; Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã thực hiện điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 trên cơ sở giảm số lượng các đơn vị được thanh tra trong năm 2021 và chuyển sang năm 2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh phát sinh khiếu nại quyết định hành chính. Trong 9 tháng năm 2021, Sở TN&MT đã hoàn thành 22/29 hồ sơ kiểm tra đột xuất trên cơ sở đơn thư phản ánh, kiến nghị và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương. Trong đó, Sở TN&MT đã ban hành 7 quyết định xử phạt với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, lập biên bản 3 đơn vị vi phạm với số tiền 405 triệu đồng. Sở TN&MT còn hoàn thành 7/7 hồ sơ do Đội liên ngành kiểm tra đột xuất về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham mưu. Trong đó, xử lý vi phạm đối với 5 đơn vị với số tiền phạt 954 triệu đồng.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 cũng như của cả năm 2021, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT; đồng thời, Sở TN&MT sẽ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tập trung đánh giá, phân tích việc thực hiện chỉ số PAR Index của Sở TN&MT năm 2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện; theo dõi chặt chẽ tình hình tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Sở TN&MT Bình Dương tăng cường hướng dẫn và giám sát việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân tại Phòng tiếp dân của UBND tỉnh Bình Dương do Lãnh đạo Sở TN&MT ủy nhiệm và tiếp dân tại Sở TN&MT; tập trung xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và cá nhân, không để tồn đọng, kéo dài; xử lý các phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022. Sở TN&MT Bình Dương sẽ khẩn trương tham mưu ban hành kết luận đối với các đơn vị đã kiểm tra theo đúng quy định; hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2022.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng thời, duy trì và đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động và vận hành ổn định, liên tục; triển khai thực hiện Kế hoạch số 477 ngày 3/2/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2021; nghiệm thu hoàn thành Dự án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2021; hoàn thành đơn giá các dịch vụ công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lưu trữ theo các định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ TN&MT.

Trong đó, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức; đồng thời, Sở TN&MT phấn đấu không còn hồ sơ tồn, trễ hẹn với tỷ lệ đạt 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương lập Phương án phân bổ khoanh vùng đất đai gửi Bộ TN&MT thẩm định, trước khi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định; tham mưu phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Bình Dương; xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh sau khi UBND tỉnh Bình Dương ban hành; tổ chức cắm mốc Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn theo hướng dẫn của Tổng cục Khí tượng thủy văn; đẩy mạnh thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp để đạt chỉ tiêu đề ra; xem xét Phương án cắm mốc Trạm thủy văn Lái Thiêu; đẩy mạnh thực hiện Dự án Quan trắc môi trường phục vụ Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; đảm bảo công tác hỗ trợ tài chính về bảo vệ môi trường và đảm bảo doanh nghiệp ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục rà soát, thống kê các công trình khai thác tài nguyên nước còn thời hạn và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác tài nguyên nước đã được cấp giấy phép; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Danh mục nguồn nước sông suối nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo Bộ TN&MT tình hình triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương tình hình cấp phép, thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát xây dựng hồ Dầu Tiếng; tổ chức Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ sét gạch ngói Long Nguyên.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; thực thi tốt chính sách về bảo vệ môi trường; ghi nhận, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt danh sách các cá nhân, tập thể, cộng đồng đạt Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2021. Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tổ chức các lớp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai và biến đổi khí hậu cho cộng đồng, cán bộ công chức, người lao động tại huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo.

Tường Tú