Công bố Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060

Trong nước - Ngày đăng : 20:48, 30/09/2021

(TN&MT) - Ngày 30/9, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình phát biểu tại lễ công bố

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã công bố toàn văn Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo đó, mục tiêu của Quyế định là điều chỉnh quy hoạch chung thành phố phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng TPHCM. TP.HCM sẽ là đô thị loại đặc biệt trực thuộc trung ương; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và công nghệ quan trọng của quốc gia, có vai trò tiên phong dẫn dắt đổi mới, sáng tạo; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là một trong những trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Dự báo năm 2040, dân số toàn TP.HCM khoảng 13-14 triệu người; đất đai phát triển đô thị khoảng 100.000-110.000 ha.

Đồng thời, TP.HCM là đầu mối giao thông, hạ tầng số quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, quốc gia và quốc tế; là trung tâm liên kết vùng, đầu mối kết nối các loại hình vận tải đa phương thức của vùng phía Nam. Là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh khu vực miền Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực biển Đông.

TP.HCM sẽ là một trong những trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

TP.HCM sẽ phát triển đô thị tích hợp với hệ thống giao thông công cộng (TOD), giao thông khác cao độ, kể cả giao thông ngầm công cộng và không gian đô thị ngầm xung quanh, gắn kết giữa giao thông công cộng với sử dụng đất để khai thác hiệu quả đất đai, khai thác hệ thống hạ tầng giao thông để mở rộng không gian phát triển đô thị, khu chức năng.

TP.HCM cũng sẽ hình thành các hạt nhân của các trung tâm chính và trung tâm phụ: trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, trung tâm y tế, văn hóa, nghiên cứu, giáo dục đào tạo của vùng đô thị và các hạt nhân của các khu đô thị; củng cố cấu trúc đô thị đa cực;

Đặc biệt, Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, TP.HCM sẽ phát triển không gian đô thị phù hợp với chiến lược, mô hình phát triển kinh tế biển của thành phố và vùng thành phố, thích ứng biến đổi khí hậu, ngập úng, triều cường, xâm nhập mặn, nước biển dâng.

Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ điều chỉnh định hướng phát triển không gian đô thị phù hợp với đặc thù của điều kiện địa hình, địa chất thủy văn và năng lực của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại từng khu vực phát triển; phát triển bền vững về môi trường sinh thái, bảo vệ những cấu trúc sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo tính chống chịu và khả năng phục hồi trước những tác động biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cũng cần xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường, khuyến cáo sử dụng đất, cấu trúc đô thị, cơ chế chính sách, nguồn lực, nhằm giảm thiểu các thiệt hại trong trường hợp thiên tai hoặc biến đổi môi trường lớn xảy ra.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức công bố toàn văn Quyết định 1538/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040.

Theo đó, mục tiêu lập quy hoạch nhằm đề xuất định hướng phát triển phù hợp với cấu trúc, định hướng phát triển không gian của TP.HCM và vùng TPHCM. TP.Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP.HCM, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao; trung tâm phía đông của TP.HCM về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo. Dự kiến đến năm 2030, dân số toàn TP.Thủ Đức đạt khoảng 1.500.000 người; năm 2040 đạt khoảng 2.200.000 người, hướng đến 3.000.000 người sau năm 2040.

Phát động cuộc thi Bình chọn ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện tại, TP.HCM đang đứng trước những thách thức do sự phát triển nhanh, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Vì vậy, đòi hỏi đồ án quy hoạch chung Thành phố cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp, mang tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của thành phố, tạo ra sức bật mới cho thành phố phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững. Trong đó, đồ án quy hoạch cần nghiên cứu và phản ánh được, cụ thể hóa được tầm nhìn phát triển đặt ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM cũng phát động cuộc thi Bình chọn ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Nguyễn Quỳnh