Nghệ An: Cấp lần đầu được gần 27 nghìn GCNQSD đất

Đất đai - Ngày đăng : 22:12, 28/09/2021

(TN&MT) - Đó là số liệu được báo cáo tại phiên họp giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức vào chiều ngày 28/9/2021.

Theo Báo cáo, từ ngày 01/01/2020 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An cấp lần đầu được 26.959 GCN QSD đất tương ứng với diện tích 35.000 ha cho hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, có 5.698 GCN với diện tích 1.695,30ha đất sản xuất nông nghiệp; 6.999 GCN với diện tích 32.482,31 ha đất lâm nghiệp; 12.149 GCN với diện tích 751,177 ha đất ở nông thôn; 2.113 GCN với diện tích 61,47 ha đất ở đô thị.

Toàn tỉnh Nghệ An cũng đã cấp GCN QSD đất cho 125 tòa chung cư; 15.693 GCN QSD đất đối với nhà liền kề, biệt thự với diện tích 284,28 ha cho các Chủ đầu tư của các dự án. Số lượng GCN QSD đất đã được cấp đổi là 64.759 GCN với diện tích 10.243ha các trường hợp đủ điều kiện.

Từ ngày 01/01/2020 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An cấp lần đầu được 26.959 GCN QSD đất

Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, như: Cấp GCN QSD đất lần đầu, cấp đổi đối với đất lâm nghiệp, nông nghiệp còn chậm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang còn 19 tòa chung cư chưa được cấp GCN QSD đất; đồng thời còn có 3.285/11.767 căn hộ đã chuyển nhượng cho người dân nhưng cũng chưa được cấp GCN quyền sở hữu nhà ở.

Bên cạnh đó, còn 4.320 lô đất thuộc đất biệt thự, nhà ở liền kề, chiếm tỷ lệ 47,62% tổng số lô đất đã chuyển nhượng chưa được cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân; việc xử lý đối với hàng ngàn trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền;…

Đình Tiệp