Bình Định: Miễn nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế đi chơi golf giữa mùa dịch

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 11:03, 22/09/2021

(TN&MT) - Căn cứ các quy định của pháp luật về công chức và kỷ luật cán bộ công chức, Tổng cục Thuế đã ban hành các quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành.

Tổng cục Thuế vừa cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định do vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Công Thành được xác định cùng với ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định và 2 chủ doanh nghiệp đi chơi golf vào các ngày 31/7/2021 đến 1/8/2021 tại thành phố Quy Nhơn trong khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu dừng các hoạt động vui chơi.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định 

Ngày 1/9/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3627/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tỉnh ủy Bình Định về việc xem xét xử lý công chức Nguyễn Công Thành, căn cứ các quy định của pháp luật về công chức và kỷ luật cán bộ công chức (Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế đã khẩn trương tiến hành các bước để xử lý đối với công chức này.

Cục Thuế tỉnh Bình Định nơi ông Nguyễn Công Thành công tác 

Ngày 20/9/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với ông Nguyễn Công Thành, có sự tham dự của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định.

Căn cứ mức độ vi phạm và qua quá trình kiểm điểm, xét thấy vi phạm kỷ luật của ông Nguyễn Công Thành là nghiêm trọng, uy tín giảm sút, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1376/QĐ-TCT ngày 20/9/2021 thi hành kỷ luật cảnh cáo. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-TCT ngày 20/9/2021 miễn nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành.

Mỹ Bình