Hà Tĩnh: Xử lý dứt điểm những trường hợp không làm thủ tục đóng cửa mỏ

Khoáng sản - Ngày đăng : 14:11, 15/09/2021

(TN&MT) - Nhằm đảm bảo quy định của pháp luật trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, Sở TN&MT Hà Tĩnh đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý dứt điểm đối với những trường hợp chưa thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ khi đã hết thời hạn giấy phép.

Theo đó, đối với các mỏ chưa hoạt động khai thác, đang còn nguyên trạng hoặc các mỏ đã khai thác nhưng để lại bờ moong ổn định, an toàn, khu vực khai thác đã được trồng cây phục hồi môi trường thì đóng cửa mỏ mà không phải lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

Các mỏ có số tiền ký quỹ lớn, hiện trạng mỏ chưa đảm bảo an toàn, chưa cải tạo, phục hồi môi trường, thì lựa chọn, chỉ định đơn vị khác để thay thế thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ. Kinh phí thực hiện được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của đơn vị được cấp phép trước đây đã ký.

Nhiều điểm mỏ hết hiệu lực khai thác vẫn chậm trễ phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ

Các mỏ có số tiền ký quỹ thấp mà hiện trạng mỏ chưa đảm bảo an toàn, chưa cải tạo, phục hồi môi trường thì cho kiểm tra, rà soát, khái toán kinh phí để làm thủ tục, hồ sơ đóng cửa mỏ và đề xuất chủ trương cho bổ sung ngân sách tỉnh, tổ chức thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định.

Thống kê cho thấy, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có khoảng 50 mỏ khoáng sản đã hết thời hạn khai thác nhưng chưa thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ dù cơ quan quản lý đã phát văn bản đôn đốc, yêu cầu, tổ chức kiểm tra nhưng nhiều đơn vị vẫn không triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trong quá trình khai thác, nhiều vị trí ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân, nhưng doanh nghiệp chưa phục hồi, dẫn đến việc người dân phản ánh, kiến nghị.

Giải trình về nguyên nhân chậm trễ trong việc thực hiện đóng cửa mỏ, cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh cho hay, nhiều doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa giải thể, phá sản nhưng không liên hệ được với người đại diện theo pháp luật của công ty. Mặt khác, chưa có quy định cụ thể về quy trình đấu thầu thực hiện việc đóng cửa mỏ nên rất khó để xử lý dứt điểm.

Đức Cảnh