Sở TN&MT Hà Tĩnh có Giám đốc mới

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 17:45, 10/09/2021

(TN&MT) - Ông Nguyễn Thanh Điện - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh thay cho ông Hồ Huy Thành được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh kể từ ngày 10/9.

Ngày 10/9, Giám đốc Sở Nội Vụ Phan Thị Tố Hoa đã công bố Quyết định số 222/QĐ-TU ngày 7/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc điều động đồng chí Nguyễn Thanh Điện - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở TN&MT kể từ ngày 10/9.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao Quyết định cho ông Nguyễn Thanh Điện

Tiếp đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố Quyết định 3136/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận ông Nguyễn Thanh Điện - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở TN&MT kể từ ngày 10/9 và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã công bố về công tác cán bộ, điều động đồng chí Hồ Huy Thành nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến công tác tại Cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh kể từ ngày 10/9/2021, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đức Cảnh