Đã gia hạn hơn 72 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Kinh tế - Ngày đăng : 16:17, 07/09/2021

(TN&MT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, đến 24/8/2021, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 là khoảng 72.744 tỷ đồng.

Đã có hơn 72 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn

Cụ thể, tổng số đơn đề nghị gia hạn thuế là 139.032, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 119.557 đơn; cá nhân là 19.475 đơn. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 72.744 tỷ đồng. Cụ thể:

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 40.652 tỷ đồng (tháng 3 là 7.582 tỷ đồng, tháng 4 là 7.032 tỷ đồng, tháng 5 là 6.167 tỷ đồng, tháng 6 là 7.023 tỷ đồng, tháng 7 là 4.557 tỷ đồng, quý I là 3.943 tỷ đồng, quý II là 4.334 tỷ đồng).

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế TNDN phát sinh phải nộp, theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 29.550 tỷ đồng.

Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 301 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 2.269 tỷ đồng.

Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được xem là liều thuốc quý giá, giúp doanh nghiệp “hồi sức” trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại dự thảo Nghị định 52 là 115.000 tỷ đồng. Đây thực chất là khoản cho vay không tính lãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp, cá nhân để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh, gia tăng nguồn lực trong tương lai.

Lưu Nguyên Sơn