BHXH Việt Nam: Tăng số người tham gia bảo hiểm ở nhóm đối tượng tiềm năng

Xã hội - Ngày đăng : 13:39, 07/09/2021

(TN&MT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đang đứng trước nhiều áp lực. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT và tập trung khai thác, phát triển đối với những nhóm đối tượng tiềm năng.

Bảo hiểm vì quyền lợi người lao động

BHXH Việt Nam cho biết đến nay cả nước có 16,533 triệu người tham gia BHXH, chiếm 33,21% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong số này có 15,237 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 1,296 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; 13,53 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Về BHYT, có 88,121 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 90,28% dân số.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, toàn ngành BHXH đã rất nỗ lực, cố gắng duy trì tăng trưởng đều ở hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, số người tham gia BHXH trên cả nước tăng 4,56% so với cùng kỳ năm 2020 (số tham gia BHXH bắt buộc tăng 1,65%, số tham gia BHXH tự nguyện tăng 61,96%), tổng số thu đạt 55,27% kế hoạch được Chính phủ giao. Ngành BHXH đã giải quyết trên 5,64 triệu lượt hưởng BHXH; 415.572 lượt hưởng BHTN, trong đó có 406.650 lượt trợ cấp thất nghiệp, 9.102 lượt hỗ trợ học nghề, bảo đảm thanh toán chi phí khám - chữa bệnh (KCB) BHYT cho trên 84 triệu lượt người.

Cán bộ BHXH TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để vừa bảo đảm quyền lợi cho người tham gia vừa an toàn trong phòng chống dịch bệnh, BHXH Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp như: chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng (từ tháng 3 đến tháng 10/2021) vào cùng một kỳ chi trả; thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT; tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB, bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ công tác KCB BHYT, không để người bệnh tự chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng; chuyển tuyến, hẹn tái khám phù hợp với tình hình dịch bệnh; bảo đảm giải quyết kịp thời, hiệu quả, đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ công việc được giao.

Đến hết tháng 8/2021, BHXH Việt Nam đã thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh giảm mức đóng về 0% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 375.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 11,238 triệu người lao động (NLĐ), số tiền được điều chỉnh giảm khoảng 4.322 tỷ đồng; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 282 đơn vị sử dụng lao động với 46.655 NLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 325,5 tỷ đồng (tại 38 tỉnh, thành phố); xác nhận danh sách cho 356.446 NLĐ của 19.112 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ (tại 61 tỉnh, thành phố), trong đó có 16.458 NLĐ được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

Đôn đốc thu, giảm nợ đọng

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tạo điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) không phải đi lại, không phải trực tiếp đến cơ quan BHXH khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã kịp thời cung cấp 6 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công của ngành; kết nối, tích hợp, cung cấp 5 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại nhiều địa phương nên việc tổ chức các hoạt động truyền thông, nhất là các hội nghị tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khiến nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến số tham gia BHXH bắt buộc có xu hướng giảm… BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu, xây dựng kịch bản, cách thức, nội dung tuyên truyền, vận động để tập trung khai thác, phát triển đối với những nhóm đối tượng tiềm năng; rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để có hướng tiếp cận phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT…

Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý thu - sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, thời gian tới, toàn ngành BHXH Việt Nam phải phát triển thêm 1,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 550.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 4,97 triệu người tham gia BHYT. Những chỉ tiêu này tạo áp lực rất lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng... đang thực hiện giãn cách xã hội. Để vượt qua khó khăn, ngay từ đầu tháng 8, BHXH Việt Nam đã có những chỉ đạo mạnh mẽ để tạo bước đột phá nhằm tăng số người tham gia BHXH, BHYT cũng như đạt chỉ tiêu thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT. Riêng với các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn "vùng xanh" - vùng không có dịch, phải tranh thủ tối đa lợi thế để gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Minh Phạm