EVN cập nhật tình hình công nhận vận hành thương mại các dự án điện gió trong tháng 8/2021

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 23:12, 05/09/2021

(TN&MT) - Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến đầu tháng 8/2021, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). 

Có 3 nhà máy điện gió chuẩn bị hòa lưới điện, cụ thể: Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 với tổng công suất đã được công nhận COD 15,2 MW; Nhà máy điện gió số 5 Ninh Thuận 21 MW; Nhà máy điện gió 7A công suất 12,6 MW.

Cũng tháng 8/2021 đã có một số nhà máy điện gió với mức công suất cụ thể đã được công nhận vận hành thương mại, với tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5.655,5 MW. 

Điện gió 7A

Như vậy, đến thời điểm cuối tháng 8/2021, đã có 24 nhà máy điện gió với tổng công suất là 963 MW vào vận hành thương mại. EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

Trung Dũng