Lai Châu: Phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:58, 03/08/2021

(TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn xác định công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Cùng với đó là công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết: Thời gian qua, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản, trong đó các văn bản về quản lý, bảo vệ môi trường, công tác quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu luôn được tỉnh quan tâm chú trọng thống nhất và xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Lai Châu là địa phương bị chịu nhiều ảnh hưởng do diễn biến thời tiết cực đoan

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, theo hướng tinh gọn bộ máy đồng thời nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chuyên môn, kỹ năng, kiến thức quản lý bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; đẩy mạnh các hoạt động thanh, kiểm tra việc chấp hành phát luật bảo vệ môi trường. 

Cùng với đó là tập trung phòng ngừa và kiểm soát các nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn đối với mọi hành vi làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường; quan tâm đúng mức công tác thu gom, xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tốt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh để kịp thời phát hiện dấu hiệu ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

Lai Châu chỉ đạo mọi lực lượng luôn sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết cực đoan, trong công tác phòng chống bão lũ, thiên tai. 

Ông Hải cho biết thêm: Năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biển đổi khí hậu của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Luôn cập nhật thông tin về kịch bản biến đổi khí hậu Quốc gia, để thực hiện các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch, chương trình phát triển kinh thế - xã hội, các kế hoạch ngành, lĩnh vực. Thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu cần có sự phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp rà soát các khu đô thị, các điểm dân cư, các khu, điểm tái định cư, có nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc, lũ quét, sạt lở đất,.... để di chuyển khẩn cấp các hộ nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Phối hợp quản lý hoạt động Khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thuỷ văn, kịp thời cung cấp tin tức về rét đậm, rét hại, gió lốc, mưa đá, bão, lũ, nguy cơ sạt lở đất đá,… nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
 

Hoàng Châu