Nghệ An: Siết chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh than

Khoáng sản - Ngày đăng : 17:05, 31/07/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Theo đó, tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 5261/UBND-KT, ngày 28/7/2021 yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khác tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, mua bán than theo quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm cho Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An.

Nghệ An chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện

Sở TN&MT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được cấp phép thăm dò, khai thác than và sản xuất, kinh doanh than. Sở Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than kê khai, đăng ký giá bán than; thực hiện việc kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh, giá thành than của các đơn vị sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với sở ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính (hóa đơn, thuế, phí, lệ phí) theo hướng phát huy ứng dụng công nghệ cao để giảm thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả việc ngăn chặn gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh than, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu than.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định đối với các hành vi buôn lậu, kinh doanh trái phép và gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh than.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng than đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh than để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi trái phép theo quy định pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác, kinh doanh than trái phép. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm khai thác, kinh doanh than trái phép và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về mua bán than trôi, than phát mại; không để xảy ra lợi dụng hợp thức hóa than không có nguồn gốc.

Đình Tiệp