Quảng Bình: Hỗ trợ 21 tỷ đồng cho chủ tàu cá khai thác vùng biển xa

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 11:00, 31/07/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định trích 21 tỷ đồng từ nguồn Trung ương bổ sung nhằm hỗ trợ cho các chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa.

Theo đó, ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg hơn 21 tỷ đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa.

Từ đầu năm đến nay Quảng Bình đã 10 phân bổ kinh phí hỗ trợ chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xã.

Cụ thể, nguồn kinh phí được chuyển về Kho bạc Nhà nước thành phố Đồng Hới hơn 3,2 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch hơn 5,6 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước huyện Bố Trạch hơn 2,3 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước thị xã Ba Đồn gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển cho các chủ tàu cá.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã: Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Ba Đồn thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân, thuyền viên để ngư dân biết, làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay UBND tỉnh Quảng Bình đã 10 lần phân bổ kinh phí nhằm hỗ trợ cho các chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa.

Hồng Thiệu