Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao

Trong nước - Ngày đăng : 15:53, 28/07/2021

(TN&MT) - Tiếp tục phiên làm việc sáng 28/7, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao với 472/476 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết nêu rõ: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thùy và bà Đào Thị Minh Thủy. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông, bà nói trên làm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2021.

Toàn cảnh phiên họp

Trước đó, vào đầu phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Khương Trung