Cần sớm hoàn thiện kế hoạch truyền thông về tổng kết thi hành Luật Đất đai

Tổng kết Luật Đất đai 2013 - Ngày đăng : 14:41, 27/07/2021

(TN&MT) - Sáng 27/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc trực tuyến với một số đơn vị trực thuộc Bộ về dự thảo kế hoạch truyền thông về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm truyền thông TN&MT cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ, Trung tâm đã phối hợp với Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT và Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền hoàn thành Dự thảo kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.

Theo đó, mục tiêu dự thảo kế hoạch nhằm tăng cường phổ biến, truyền thông kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện truyền thông các định hướng, chỉ đạo của Đảng, các nội dung chuyên đề chuyên sâu dự kiến sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai. Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp về các nội dung, định hướng sửa đổi của Luật Đất đai.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Dự thảo đề ra 3 giải đoạn truyền thông: Từ tháng 7 đến tháng 12/2021; từ tháng 01/2022 đến khi Luật Đất đai được Quốc hội thông qua; từ thời điểm Luật được thông qua đến trước khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực để phân kỳ các nội dung truyền thông chuyên sâu theo từng giai đoạn. Đồng thời, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện cho hiệu quả; Dự thảo kế hoạch cũng đề xuất thành lập Ban Truyền thông; Tổ giúp việc cho Ban Truyền thông; Các nhóm phát ngôn và cung cấp thông tin...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch truyền thông, đồng thời tập trung thảo luận về các nội dung truyền thông trọng điểm theo từng giai đoạn, công tác truyền thông để đạt được sự đồng thuận trong các tầng lớp xã hội. Theo đó, nhiều đại biểu đề nghị cần xác định các nhóm đối tượng theo từng giai đoạn để truyền thông; huy động các tổ chức quốc tế để tổ chức các hội thảo; phối hợp với một số cơ quan truyền thông để truyền thông cho hiệu quả…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao sự phối hợp Trung tâm truyền thông TN&MT, Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT và Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền trong việc hoàn thành Dự thảo kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.

Thứ trưởng cho rằng, việc tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tổng kết Luật đai, xây dựng Luật đất đai của Bộ. Do đó, do đó, Trung tâm cần tiếp thu ý kiến các đại biểu một cách nghiêm túc, đầy đủ để sớm hoàn thiện Dự thảo kế hoạch để trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

Trường Giang