Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Xã hội - Ngày đăng : 10:50, 27/07/2021

(TN&MT) - Đó là ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2020.

Đồng chí Thiếu tướng, Chính uỷ Bùi Quốc Oai chỉ đạo, nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển cần xác định rõ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam là nội dung quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan tới Cuộc thi.

Biên đội tàu tuần tra của Lực lượng Cảnh sát biển.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao Cục Nghiệp vụ và Pháp luật khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để phát hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP theo hướng lồng ghép thành phần, nhiệm vụ của Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông vào Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bổ sung hình thức khen thưởng nội bộ cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển gắn với đánh giá thi đua năm 2021 để thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Cảnh sát biển tích cực tham gia Cuộc thi và nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động tập thể, cá nhân tham gia, hưởng ứng Cuộc thi; Tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cũng như các ý kiến thảo luận tại phiên họp; rà soát kỹ, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo văn bản triển khai tổ chức Cuộc thi (Thể lệ, Ngân hàng câu hỏi, đáp án; các dự thảo văn bản triển khai tổ chức Cuộc thi); trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ký ban hành.

Cục Nghiệp vụ và Pháp luật  tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho Cuộc thi, chủ động thúc đẩy tuyên truyền về Cuộc thi; lưu ý tới hoàn thiện thiết kế giao diện website, hệ thống trực tuyến bảo đảm hình ảnh, ngôn ngữ chặt chẽ, chính xác; bảo đảm cuộc thi được vận hành an toàn, thuận lợi; Chủ động phối hợp Cục Chính trị tính toán phương án lồng ghép vào Thể lệ Cuộc thi quy định trao giải tập thể của Cuộc thi cho Bộ, ngành (Tổng cục, Cục) và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh Chủng, Học viện nhà trường); báo cáo Trưởng Ban Tổ chức, các Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định.Sau khi nghe Cục Nghiệp vụ và Pháp luật công bố Quyết định 1660/QĐ-BQP ngày 04/6/2021 của Bộ Quốc phòng về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi; Kế hoạch 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Cuộc thi; Báo cáo kết quả công tác triển khai tổ chức Cuộc thi, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển biểu dương Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức đã tích cực, chủ động tham mưu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh trong công tác tổ chức Cuộc thi; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản các dự thảo văn kiện, tài liệu để triển khai Cuộc thi đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Cảnh sát biển tặng quà các ngư dân xã Bình Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Chính uỷ giao Cục Chính trị chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, tạo phong trào hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền sớm các nội dung liên quan tới Cuộc thi. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lễ phát động và tổng kết Cuộc thi, bảo đảm bám sát Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng và kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch kiểm tra các địa phương về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023; Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án trình Chính ủy Cảnh sát biển báo cáo Bộ Quốc phòng theo quy định. Chủ trì hướng dẫn cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền đạt thành tích cao trong Cuộc thi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động tập thể, cá nhân tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

Cục Nghiệp vụ và Pháp luật sẽ triển khai thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền Cuộc thi, nội dung tờ rơi, pano áp phích, tin nhắn trên mạng viễn thông thúc đẩy tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi; Kỷ niệm chương lựa chọn theo đề xuất của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (bảo đảm màu sắc, chất liệu) và trình duyệt trước khi triển khai thực hiện; Logo Cuộc thi lựa chọn logo có hình bông lúa ở hai bên, cán cân công lý ở giữa, dưới thiết kế cánh sóng và biểu tượng của Cảnh sát biển Việt Nam.

Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu vi phạm trên biển.

Phòng Tài chính chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển bảo đảm và thanh quyết toán ngân sách cho các hoạt động tổ chức Cuộc thi đúng tiến độ, đúng yêu cầu; lưu ý hướng dẫn và giám sát chi tiêu, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng.BTL Cảnh sát biển giao Bộ Tham mưu chủ động tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh nội bộ; mở Chuyên mục Cuộc thi và đưa tin, viết bài về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử, tạp chí Cảnh sát biển. Chỉ đạo Phòng Chính trị, Ban Công nghệ thông tin chủ động rà soát, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Nghiệp vụ và Pháp luật và các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức Cuộc thi.

Giao cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền về: Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Xác định việc tham gia Cuộc thi và vận động người thân, gia đình, cơ quan, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú tham gia, hưởng ứng Cuộc thi là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá thi đua năm 2021; Thực hiện các biện pháp để huy động số lượng cao nhất cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tham gia Cuộc thi và nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động tập thể, cá nhân tham gia dự thi để Cuộc thi thu hút được số lượng thí sinh tham gia cao, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên phạm vi cả nước, góp phần vào sự thành công của Cuộc thi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1, 2, 3, 4; Đoàn Trinh sát số 1, 2; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển xây dựng Kế hoạch cơ quan, đơn vị mình nhằm: Tổ chức quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch này; Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân các cấp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi đến cơ quan, đoàn thể, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn; Khuyến khích các cơ quan chính trị tổ chức Cuộc thi trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để góp phần vào kết quả chung của Cuộc thi; (iv) Lồng ghép, tổ chức các hoạt động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trong nội bộ đơn vị (trong từng đợt thi Tuần, thi Tháng) và có hình thức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền đạt thành tích cao trong Cuộc thi, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và vận động tổ chức, cá nhân hưởng ứng Cuộc thi; Tổ chức viết bài, đăng tin, thông tin sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh nội bộ, các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin nội bộ của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị ở địa phương.

Giao các thành viên Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, theo dõi, bám sát các vấn đề liên quan trong quá trình vận hành Cuộc thi; kịp thời báo cáo Ban Tổ chức để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

 

Xuân Vũ – Thanh Hải