Đề cử Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND và Viện trưởng VKSND tối cao

Trong nước - Ngày đăng : 14:09, 26/07/2021

(TN&MT) - Các nhân sự được đề cử cho các vị trí Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao lần lượt là bà Võ Thị Ánh Xuân, ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí.

Sáng 26/7, sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khóa XV) được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV) được giới thiệu giữ chức Chánh án TAND tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình được giới thiệu giữ chức Chánh án TAND tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Trí (Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV) được giới thiệu để Quốc hội bầu Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Trí được giới thiệu để Quốc hội bầu Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nhân sự dự kiến này được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại đoàn ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách trước khi bỏ phiếu bầu các chức danh trên. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó. Trong 3 chức danh này, Chánh án TAND tối cao thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch nước, bà trải qua nhiều vị trí như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 và tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê ở Quảng Ngãi là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Tại Đại hội XIII vừa qua, ông Bình được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông giữ chức Chánh án TAND tối cao từ năm 2016 đến nay.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TP.HCM. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, giữ chức danh Viện trưởng VKSND tối cao từ năm 2016. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Trí là một trong các trường hợp đặc biệt tái cử Trung ương khóa XIII.

Khương Trung