Người dân Yên Bái không đi ra ngoài tỉnh vào thời điểm này

Sức khỏe - Ngày đăng : 07:30, 25/07/2021

(TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên cả nước hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch về hoặc đến tỉnh Yên Bái để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo đó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện khi vào địa bàn tỉnh ngay tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Riêng các trường hợp đi từ Hà Nội về Yên Bái phải xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-Covi-2 tại các chốt kiểm dịch.

Người dân Yên Bái không đi ra ngoài tỉnh vào thời điểm này

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh không đi ra ngoài tỉnh vào thời điểm hiện nay. Đặc biệt tại các tỉnh đang có dịch trong cộng đồng.

Trong trường hợp có việc cần thiết đi ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, khi trở về phải đến ngay trạm y tế nơi lưu trú để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào để cán bộ đi ra ngoài tỉnh, khi về làm lây lan dịch trong cộng đồng thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.

 

Thanh Ngà