Sơn La: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn đạt 77,5%

Quản lý chất thải rắn - Ngày đăng : 19:59, 19/07/2021

(TN&MT) - Theo số liệu từ Sở TN&MT Sơn La, tính đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom trên toàn tỉnh đạt 77,5%. Dự kiến, đến hết năm 2021, phấn đấu chỉ tiêu này đạt 80%.

Huyện Phù Yên hướng dẫn người dân đào hố rác để thu gom rác thải khu vực nông thôn.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Sở TN&MT đã thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền về thực hiện chỉ tiêu chất thải rắn khu vực đô thị, nông thôn vào các chương trình kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi tường và các nội dung thực hiện nông thôn mới của Sở.

Đôn đốc các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền các nội dung hướng dẫn của Sở TN&MT theo cuốn sổ tay Hướng dẫn phân loại thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn; tiếp tục triển khai các hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở TN&MT về thu gom, xử lý chât thải rắn khu vực nông thôn, gồm: Quyết định 1932/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 về ban hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Hướng dẫn 90/HD-STNMT ngày 11/4/2018 của Sở TN&MT về thực hiện một số tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn 252/HD-STNMT ngày 14/9/2019 về kỹ thuật xây dựng hố rác di động…

Cùng với đó, Sở TN&MT đã đề nghị UBND các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai và TP Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành tiêu chí môi trường với 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM và 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân, tích cực tham gia thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn.

Nguyễn Nga