Văn Yên (Yên Bái): Nhiều khó khăn trong xây dựng tiêu chí về môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 22:11, 11/07/2021

(TN&MT) - Trong giai đoạn 2016-2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân huyện Văn Yên (Yên Bái) đã và đang cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí được coi là khó thực hiện.

Nhiều xã trong vùng đặc biệt khó khăn

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Văn Yên phấn đấu trở thành huyện NTM trong giai đoạn 2021-2025. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và cũng nhiều khó khăn, thách thức bởi trong 12 xã chưa đạt chuẩn NTM còn lại của huyện có tới 10 xã đặc biệt khó khăn.

Huyện đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025, ngay từ đầu giai đoạn, đầu năm 2021 huyện đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, phân công cụ thể trách nhiệm, nội dung công việc cho từng ngành thành viên.

Ông Doãn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “Trong quá trình nỗ lực phấn đấu đạt huyện NTM theo kế hoạch, huyện Văn Yên tập trung vào một số giải pháp chính như: Phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở nông thôn; huy động và bố trí nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục phát huy các phong trào thi đua xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, hiệu quả cao và bền vững.

Huyện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, hiệu quả cao và bền vững

Để đạt chuẩn NTM vào năm 2025, huyện Văn Yên cần 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện có 10 trong số 12 xã chưa về đích NTM trên địa bàn huyện là những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đa số đều có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng hạn chế; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, còn một bộ phận người dân chưa chủ động, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất; năng lực của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao…

Từng bước vượt khó

Ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chung theo đề án, chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực cũng như vận động sự chung tay của người dân vào việc xây dựng NTM, huyện Văn Yên đã chủ trương xây dựng thôn NTM ở các xã đặc biệt khó khăn nhằm tạo phong trào và khí thế trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, để từng bước hoàn thành việc xây dựng NTM trong toàn xã.

Viễn Sơn là một trong 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện và cũng là xã đầu tiên trong 10 xã phấn đấu cán đích NTM vào tháng 11 năm nay theo kế hoạch của huyện. Đến nay, Viễn Sơn còn 5 tiêu chí chưa đạt trong 19 tiêu chí NTM. Đó là tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục và đào tạo; môi trường và an toàn thực phẩm.

Tiêu chí về môi trường được coi là tiêu chí khó thực hiện, cần sự hưởng ứng tích cực của người dân

Ông Bàn Phúc Hín - Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn cho biết: “Những tiêu chí chưa đạt được cũng là những tiêu chí khó khăn nhất gắn với đặc thù ở một xã đặc biệt khó khăn. Đơn cử như tiêu chí môi trường, trên địa bàn xã chỉ có đường trục chính là đường bê tông còn các đường nhánh vào các khu, cụm dân cư và một số điểm phát triển kinh tế là đường đất khiến ngày mưa thì bùn lầy ngày nắng thì bụi bặm ảnh hưởng đến môi trường.

Đồng thời, đối với xã vùng cao đường có taluy cao nên khi thực hiện vệ sinh môi trường trên các tuyến đường gặp nhiều khó khăn. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến việc xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Ngoài ra, do địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác nên việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt còn chưa đảm bảo”.

Huyện phấn đấu đến hết năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới

Từ thực tế đó, để đạt tiêu chí đặt ra, xã giao cho các ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình tự quản, thường xuyên tổ chức phát dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa; bố trí, lắp đặt biển báo, cảnh báo ở khu vực nguy hiểm, không an toàn; tiếp tục vận động nhân triển khai xây dựng hố thu gom rác thải gia đình, phấn đấu 100% số hộ, nhóm hộ có hố xử lý rác thải và xây dựng 50 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng.

Xã đang nỗ lực để đạt chuẩn tiêu chí về môi trường trong tháng 9. Các tiêu chí khác chúng tôi cũng tích cực triển khai để đạt chuẩn như: Xã đã có chủ trương đầu tư hơn 8 km đường giao thông trên địa bàn dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7; đang triển khai xây dựng mới 5/5 nhà văn hóa thôn, dự kiến hoàn thành trong tháng 8…

“Để hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đặt ra, xã phân công cho các đồng chí cấp ủy phụ trách các thôn để có sự sát sao cụ thể tận từng thôn, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từ cấp thôn để xã có những sự chỉ đạo, giải pháp kịp thời, phù hợp với từng thôn và phát huy cao độ vai trò của cán bộ thôn bản nhất là trong việc đi đầu, làm gương thực hiện các tiêu chí NTM”.

Năm 2020, toàn huyện đã có 9 thôn ở các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2021 các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục đăng ký phấn đấu 14 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM. Việc xây dựng thôn NTM ở các xã đặc biệt khó khăn là tiền đề để các xã làm quen việc thực hiện xây dựng NTM, người dân thấy được những lợi ích mang lại từ việc xây dựng NTM cũng như thấy rõ được vài trò trách nhiệm của mỗi thành phần xã hội trong công cuộc xây dựng NTM. Từ đó, tạo thuận lợi để hoàn thành về đích NTM trong toàn xã.

Với những nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và cụ thể đã xác định rõ ràng cùng với quyết tâm chính trị, ý chí, nghị lực và truyền thống đoàn kết của huyện hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, sẽ là nền tảng vững chắc để huyện Văn Yên vượt qua những khó khăn trong chặng đường xây dựng NTM mới để đạt mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025.

Thanh Ngà