TP.HCM: Tăng cường phối hợp xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

Môi trường - Ngày đăng : 10:33, 08/07/2021

(TN&MT) - Nhằm tiếp tục đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn khối lượng rác thải y tế liên quan đến Covid-19 không ngừng gia tăng, Sở TN&MT TP.HCM vừa có Văn bản gửi các Sở, ngành, đơn vị liên quan về phối hợp xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở TN&MT TP.HCM đề nghị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tăng cường thu gom, đảm bảo không tồn đọng chất thải trong khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, tăng cường xử lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế liên quan đến dịch Covid-19 nhằm đảm bảo xử lý dứt điểm trong ngày, không để tồn đọng.

Sở TN&MT cũng đề nghị Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP.HCM bố trí nhân sự phụ trách việc quản lý chất thải tại các khu cách ly để thực hiện việc phân loại, lưu giữ theo đúng quy định. Nhân sự phụ trách này sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố trong quá trình thu gom chất thải tại các khu cách ly. Ngoài ra, trong quá trình chuyển giao chất thải, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP.HCM cử nhân sự có thẩm quyền xác nhận khối lượng chất thải chuyển giao để làm cơ sở thanh toán cho đơn vị cung cứng dịch vụ xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Công nhân vệ sinh môi trường vận chuyển rác thải y tế liên quan đến Covid-19 về khu xử lý

Đồng thời, nhân sự phụ trách của Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP.HCM cần hỗ trợ hướng dẫn nhân viên giám sát của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, nhân viên của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố về các quy định phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện thu gom chất thải tại các khu cách ly. Mặt khác, kịp thời cập nhật danh sách các khu cách ly mới phát sinh (nếu có) gửi Sở TN&MT, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố để được nhanh chóng hỗ trợ thực hiện việc thu gom xử lý chất thải. Việc cập nhật danh sách các Khu cách ly giúp Sở TN&MT chủ động trong việc điều phối các đơn vị có liên quan thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải.

Sở TN&MT cũng lưu ý, do đặc thù trong các khu cách ly tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố cần có phương án giám sát phù hợp như tần suất giám sát, phương thức giám sát (thông tin trực tuyến với đơn vị quản lý khu cách ly, sử dụng công cụ ghi hình…) để đảm bảo kịp thời nắm bắt được tình hình lưu giữ và thu gom chất thải tại các khu cách ly theo đúng quy định về quản lý chất thải.

Trong quá trình kiểm tra giám sát, nhân viên của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của cơ quan quản lý khu cách ly để đảm bảo an toàn cho lực lượng kiểm tra giám sát. Trong trường hợp Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố ghi nhận hoặc tiếp nhận phản ánh về tình trạng ứ đọng chất thải tại các khu cách ly, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố kịp thời liên hệ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM để thu gom và xử lý.

Bồ sung 4 doanh nghiệp tham gia xử lý chất thải y tế liên quan đến Covid -19

Sở TN&MT TP.HCM vừa đề nghị 4 công ty chuyên xử lý chất thải nguy hại phải sẵn sàng tiếp nhận xử lý rác thải y tế liên quan đến Covid-19 khi có yêu cầu, gồm: Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc, Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Môi trường xanh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường và kỹ thuật xăng dầu, Công ty TNHH Thương mại - Xử lý Môi trường Thành Lập.

Sở TN&MT đề nghị 4 công ty trên phải chuẩn bị thiết bị lưu chứa, phương tiện vận chuyển, khu vực tiếp nhận và xử lý chất thải y tế phát sinh đảm bảo đúng quy trình xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế được Bộ TN&MT cấp phép và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo công suất tối đa xử lý chất thải y tế trong ngày. Đồng thời, xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19.

Về đơn giá xử lý chất thải y tế, Sở TN&MT đề nghị 4 công ty trên hỗ trợ chung tay cùng thành phố với đơn giá ở mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM là đơn vị Nhà nước duy nhất xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh do dịch bệnh, thu gom từ các khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị Covid-19. Mỗi ngày, đơn vị này thu gom, xử lý an toàn khoảng 40 tấn chất thải y tế liên quan đến Covid-19.

Nguyễn Quỳnh