Thu hồi, chấm dứt việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên

Đất đai - Ngày đăng : 12:38, 06/07/2021

(TN&MT) - Vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thu hồi 22,345,8m2 đất của Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên tại phường An Tảo, TP Hưng Yên do hết thời hạn thuê đất, chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Quyết định nêu rõ: Thu hồi đất của Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên do hết thời hạn thuê đất, chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật như sau: 1. Thu hồi 22.345,8m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Quyết định số 1527/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi tại thửa số 210 và được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 07, tỷ lệ 1/1000 phường An Tảo, thành phố Hưng Yên do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 10/5/2014.

Lý do thu hồi: Hết thời gian gia hạn thuê đất, chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật theo điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

UBND tỉnh Hưng Yên quyết định giao 22,345,8m đất trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý theo quy định. Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên có trách nhiệm di chuyển tài sản, bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định.

Trụ sở Công ty CP nhựa Hưng Yên bị thu hồi

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc Công ty Cổ phần nhựa Hưng Yên (91 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), khi chuyển mục đích sản xuất mút xốp POLYURRE THANE sang sản xuất túi nhựa xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty này vẫn được UBND tỉnh Hưng Yên gia hạn thuê đất.

Theo đó, Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên (trước đây là Công ty Nhựa Hưng Yên) được UBND tỉnh Hải Hưng cho thuê diện tích 22.345,8m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) để góp vốn vào Công ty liên doanh sản xuất mút xốp POLYURRE THANE Việt Nam, thời hạn thuê đất là 20 năm (từ ngày 2/11/1996 đến ngày 2/11/2016).

Cùng với đó, doanh nghiệp này còn bị người dân phản ánh hoạt động sản xuất gây ra tiếng ồn và xả khí thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân sống trong khu vực.

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hưng Yên tổ chức thu hồi đất trên thực địa và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND phường An Tảo chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên không còn giá trị pháp lý do người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Quán Dũng