Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà

Trong nước - Ngày đăng : 18:30, 29/06/2021

Sáng 29-6, tại TP. Nha Trang đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh chúc mừng tân Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự kỳ họp về phía lãnh đạo Trung ương có ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; về phía lãnh đạo tỉnh có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Trần Ngọc Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự kỳ họp còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; thành viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; các vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; 52 đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Mạnh Dũng chủ tọa điều hành phiên khai mạc.

Khai mạc kỳ họp, ông Trần Mạnh Dũng cho biết: Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19 nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, ý thức công việc và tinh thần trách nhiệm cao của từng cá nhân, bộ phận, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Cử tri Khánh Hòa đã nô nức tham gia bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,56% và đã bầu chọn ra được 7 vị đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.183 đại biểu HĐND cấp xã là những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân toàn tỉnh. Đây cũng là yếu tố quyết định cho chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương từ tỉnh đến cơ sở.

Trong phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ các quy định, 52 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa VII đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị: tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh cần sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, có tư duy đổi mới sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, là trung tâm, hạt nhân của sự đoàn kết của tỉnh để bầu vào các vị trí lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh; ngay sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác cụ thể; HĐND và UBND các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới sáng tạo để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan, các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, bám sát thực tiễn sinh động của cuộc sống, nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của HĐND tỉnh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành với HĐND tỉnh Khánh Hòa nói riêng, với cấp ủy và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nói chung để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, trong đó có việc xem xét, quyết định bầu ra bộ máy chính quyền địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật và quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn 2021 - 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ này là rất nặng nề.

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gồm: Tiếp tục kích hoạt, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lan rộng trong cộng đồng, trên tinh thần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, không chủ quan, lơ là; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương để triển khai tổng kết Kết luận 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả các sai phạm đã chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra. 

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII phát biểu nhận nhiệm vụ

Thực hiện công tác nhân sự, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được 100% đại biểu tham dự kỳ họp tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII; ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Phạm Thị Xuân Trang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII. Ngay sau khi các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các ông Nguyễn Khắc Toàn, Trần Mạnh Dũng và bà Phạm Thị Xuân Trang đã thực hiện ngay nhiệm vụ, tiến hành điều hành kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban của Ban Dân Tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo Báo Khánh Hoà điện tử