Nghệ An: Yêu cầu chấm dứt khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài

Biển đảo - Ngày đăng : 12:15, 29/06/2021

(TN&MT) - Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/6, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 4288/UBND-NN gửi các Sở, ngành liên quan về thực hiện chống khai thác IUU.

Để kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 28 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương ven biển (trong đó có Nghệ An) tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác ven biển, tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác phối hợp, trao đổi thông tin, phát hiện, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trên cơ sở các nguyên tắc, nội dung chính được quy định tại Chỉ thị.

Nghệ An kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài

Cụ thể, nguyên tắc trao đổi, xử lý thông tin gồm, tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị mình; chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời; bảo đảm sự đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan; thông tin, dữ liệu trao đổi giữa các cơ quan chỉ sử dụng cho mục đích nghiệp vụ của cơ quan được cung cấp; những trường hợp phát sinh trong quá trình phối hợp xử lý thông tin phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tàu cá của địa phương đã được đăng ký, đăng kiểm; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá; cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản. Tàu cá của địa phương khi đang khai thác trên biển bị mất tín hiệu, vượt ranh giới khai thác trên biển, có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình hình, kết quả kiểm tra, kiểm soát tàu cả và ngư dân xuất, nhập cảng, bến theo quy định. Tình hình, kết quả xử lý tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài và các vụ việc tại địa phương có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Việc trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin phải đúng với nhiệm vụ được giao của các đơn vị và phải đảm bảo thông suốt 24/24 giờ trong ngày bằng các phương thức phù hợp theo quy định của pháp luật. Các tỉnh cử đầu mối chịu trách nhiệm trao đổi, xử lý thông tin và gửi Bộ NN&PTNT tổng hợp.

Đình Tiệp