Công bố nhiều sai phạm đất đai tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Tiếng dân - Ngày đăng : 12:54, 25/06/2021

(TN&MT) - Trong buổi họp công bố kết luận thanh tra mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Ngày 24/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã họp công bố Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP ngày 11/5/2021 thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi công bố cùng với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và các đơn vị liên quan.

Nhiều sai phạm đất đai tại Khu liên hợp thể thao quốc gia được Thanh tra Chính phủ chỉ ra

Kết quả thanh tra cho thấy, những nội dung trong quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia có những tồn tại, hạn chế, sai phạm. Thanh tra chính phủ đề nghị Khu Liên hợp thể thao quốc gia và các cơ quan liên quan sớm triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kiến nghị nêu trong kết luận được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn không thực hiện được vì nguyên nhân khách quan phải báo cáo lên Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để Bộ có báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước cũng có kết luận Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện việc cho một số đơn vị thuê đất khi chưa được phép. Khu đất mà khu liên hợp cho thuê ngắn hạn chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Tài chính. Trong quá trình cho thuê, các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá, công khai mức giá theo quy định. Một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn nhưng bản chất là hợp đồng dài hạn. Công tác quản lý các khoản công nợ phải thu chưa được quan tâm đúng mức, một số khoản công nợ phát sinh trên 3 năm, phải thu khó đòi nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia cũng đang nợ khoảng 314 tỷ đồng tiền thuê đất của nhà nước và không có khả năng chi trả. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ thực hiện nhanh các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ trong kết luận thanh tra. Đồng thời, Bộ sẽ có báo cáo sớm gửi Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phạm Văn