Thái Nguyên: Công bố Quyết định Kiểm toán năm 2020

Kinh tế - Ngày đăng : 08:29, 24/06/2021

(TN&MT) - Sáng ngày 23/6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Đặng Thế Bình, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X chủ trì Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương được kiểm toán.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán

Quyết định Kiểm toán Nhà nước khu vực X sẽ thực hiện việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên và các chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại Ban Quản lý các khu công nghiệp; công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong 50 ngày kể từ ngày công bố Quyết định, Kiểm toán nhà nước khu vực X sẽ làm việc trực tiếp với 5 huyện, thành thị và gần 20 sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong đó công tác kiểm toán tập trung vào mội số nội dung như: Đánh giá việc tuân thủ pháp luật của đơn vị, địa phương; đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực, những bất cập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong phạm vi kiểm toán; kịp thời phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, địa phương thuộc diện kiểm toán…

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị thống nhất với kế hoạch nội dung và thời gian kiểm toán theo Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, đồng thời tham khảo ý kiến của cơ quan kiểm toán về những nội dung còn khó khăn, ách tắc để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thế Bình, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc chấp hành, phối hợp thực hiện kiểm toán, đồng thời yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định; bám sát nội dung đề ra, tránh gây ảnh hưởng tới hoạt động của địa phương, đơn vị…

Nguyễn Kiều - Trần Huyền