Bộ Xây dựng sửa đổi nghị định mới về Luật kinh doanh bất động sản

Bất động sản - Ngày đăng : 12:08, 16/06/2021

(TN&MT) - Bộ Xây dựng vừa thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập để tiếp tục hoàn thiện Đề cương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản. Dự kiến trình Chính phủ ban hành vào quý III/2021.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp giao ban thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết, liên quan đến việc quản lý thị trường bất động sản, Bộ đang trình Chính phủ xem xét xây dựng nghị định mới thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để trình Chính phủ ban hành vào quý IV/2021.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040. Hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất các Bộ, ngành, địa phương.

“ Thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững”- Bộ trưởng Nghị cho biết.

Được biết, trong tháng 5, Bộ Xây dựng đã ban hành 3 thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng (Số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021); Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình (Số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021); Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 04:2021/BXD về Nhà chung cư (Số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021); 02 văn bản hợp nhất: Văn bản hợp nhất quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng và Văn bản hợp nhất quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Đây là những thông tư quan trọng liên quan đến việc quản lý và phát triển nhà ở.

 

Thùy Linh