Quảng Trị và Liên đoàn sản xuất Singapore ký kết biên bản hợp tác phát triển

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 22:13, 11/06/2021

(TN&MT) - Ngày 11/6, tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn sản xuất Singapo (SMF) tổ chức Lễ ký kết trực tuyến Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn Sản xuất Singapore

UBND tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn Sản xuất Singapore đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung: Trong năm 2021, Liên đoàn sản xuất Singapore sẽ giới thiệu các chuyên gia của Singapore để phối hợp nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tiến hành khảo sát, nghiên cứu đề xuất ý tưởng, giải pháp, lập điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng và các khu chức năng trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị sẽ đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép các doanh nghiệp do Liên đoàn sản xuất Singapore giới thiệu nghiên cứu khả thi, lập đề xuất đầu tư một số dự án như: Sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, hậu cần cảng, khu đô thị, bệnh viện, trường học, cung cấp nước sạch, xử lý nước, xử lý rác thải, các trung tâm thương mại, giải trí, văn phòng… hạ tầng giao thông, hệ thống năng lượng cũng như vấn đề đào tạo nguồn nhân lực…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị sẽ xem xét các đề xuất dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Liên đoàn sản xuất Singapore giới thiệu trên cơ sở từng dự án cụ thể và căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam để giao cho UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh hiện thực hóa từng dự án trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Trị xác định công tác xây dựng quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng định hướng phát triển của tỉnh, bởi việc quy hoạch tốt, quản lý và thực hiện quy hoạch tốt sẽ giúp tỉnh Quảng Trị có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển cho từng thời kỳ, từ đó, có các cơ chế, chính sách, chương trình dự án cụ thể để phát triển tỉnh Quảng Trị nhanh và bền vững.

Trên cơ sở nghiên cứu và học tập kinh nghiệm một số địa phương đã xây dựng quy hoạch thành công, tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bản quy hoạch rất quan trọng, vì vậy bên cạnh các chuyên gia trong nước, cần thiết phải mời gọi các chuyên gia tư vấn quốc tế có uy tín để cùng xây dựng.

Tỉnh Quảng Trị đánh giá cao ý tưởng đề xuất và quyết định lựa chọn liên doanh thực hiện hỗ trợ tỉnh xây dựng quy hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho rằng: Việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, định hình các nội dung mở đầu cho sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn, góp phần cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn sản xuất Singapore thời gian tới.

Tiến Nhất