Yên Bái: Các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại

Xã hội - Ngày đăng : 22:11, 11/06/2021

(TN&MT) - Tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn về việc nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với thành phố Yên Bái kể từ 0h ngày 11/6.

Theo đó căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Yên Bái thực hiện việc nới lỏng và áp dụng đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 19 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 11/6/2021.

Các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch

Yêu cầu thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ người đến và về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang có dịch, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Như vậy là các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch.

 

Thanh Ngà