Thừa Thiên Huế: Giảm giá điện, tiền điện hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19

Xã hội - Ngày đăng : 17:11, 08/06/2021

(TN&MT) - Điện lực Thừa Thiên Huế đã triển khai giảm giá tiền điện, giá điện cho khách hàng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian 7 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đại Phúc – Phó giám đốc Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, để góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch, căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ và văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện, Điện lực Thừa Thiên Huế đã thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 đợt 3.

Huế giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng bởi COVID - 19

Theo đó, đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện bao gồm giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ các đơn vị điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện. Trong đó, mức giảm tiền điện như sau: giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. 

Ông Nguyễn Đại Phúc thông tin, thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện là 7 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021. Sau thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện quy định (từ kỳ hoá đơn tháng 1/2022 trở đi) áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-Bộ Công thương. 

Đối với đơn vị bán lẻ điện, thực hiện hoàn trả tiền điện tương ứng với số tiền các đơn vị này hỗ trợ các đối tượng khách hàng trong phạm vi quản lý của đơn vị bán lẻ điện. 

“Do thời gian triển khai hỗ trợ trong vòng 7 tháng nên trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị đề nghị nhận được thông tin để việc giảm tiền điện được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng”, ông Phúc nói.

Theo ước tính của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch khoảng 15 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT) và số tiền hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 khoảng 5 tỷ đồng trong đợt này.

Được biết, trong năm 2020, Điện lực Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ giảm tiền điện cho hơn 291.000 khách hàng, với tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 109 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT), trong đó, đã hỗ trợ giảm tiền điện cho 35 cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là 1,77 tỷ đồng, hơn 140 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số tiền giảm là 11,1 tỷ đồng. 

Văn Dinh