Dừng kiểm toán ngành Y tế, Công an để hỗ trợ chống dịch Covid-19

Kinh tế - Ngày đăng : 12:09, 08/06/2021

(TN&MT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh tại công văn số 548/KTNN-TH gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc Tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, hiện nay đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, phát hiện lây nhiễm cộng đồng tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động kiểm toán của KTNN. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu toàn ngành KTNN quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch Covid-19, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế và các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch thực hiện nhiệm vụ.

“Trong thời gian từ nay đến hết năm 2021, không thực hiện kiểm toán đối với ngành y tế, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tại các tỉnh đang có dịch; hoạt động kiểm toán phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và từng Kiểm toán viên”, công văn nhấn mạnh.

KTNN không thực hiện kiểm toán đối với ngành Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tại các tỉnh đang có dịch Covid-19 từ nay đến hết năm 2021. Ảnh minh họa

Căn cứ tình hình tổ chức hoạt động kiểm toán và tình hình dịch Covid-19 hiện nay, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo lùi thời gian kết thúc các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2021 từ ngày 31/10/2021 sang ngày 30/11/2021 để các đơn vị chủ động sắp xếp phương án tổ chức kiểm toán cho phù hợp trước diễn biến của dịch Covid-19; thời gian phát hành BCKT thực hiện theo quy định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chủ động rà soát các cuộc kiểm toán đang triển khai hoặc dự kiến triển khai để có phương án điều chỉnh KHKT theo hướng cắt giảm thời gian và quy mô (đầu mối kiểm toán, đối chiếu), lùi hoặc hoán đổi thời gian triển khai các cuộc kiểm toán tại địa phương có dịch Covid-19 hoặc địa phương có chính sách cách ly đối với người đến từ vùng dịch (đặc biệt lưu ý đối với các KTNN chuyên ngành), báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách quyết định, đồng thời gửi Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán. Trường hợp cắt giảm cuộc kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán sau khi xin ý kiến Lãnh đạo KTNN phụ trách, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định, đồng thời gửi Vụ Tổng hợp để tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định điều chỉnh KHKT năm 2021.

Về tổ chức xét duyệt dự thảo KHKT, Báo cáo kiểm toán, căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19, Văn phòng KTNN tham mưu Lãnh đạo KTNN về lịch, địa điểm và hình thức xét duyệt phù hợp, đảm bảo sự linh hoạt, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức xét duyệt. Trường hợp không tổ chức họp xét duyệt (trực tiếp hoặc trực tuyến), các đơn vị căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn tạm thời tại Phụ lục kèm theo văn bản này để thực hiện.

Về tổ chức thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Tổ trưởng Tổ kiểm toán chủ động nắm bắt tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn, báo cáo Trưởng đoàn kiểm toán để xin ý kiến Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán xem xét, quyết định việc tổ chức họp hoặc gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán.

Đối với việc tổ chức thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán, trường hợp đơn vị được kiểm toán cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo kiểm toán gửi lấy ý kiến, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trình Lãnh đạo KTNN phát hành Báo cáo kiểm toán, không tổ chức họp thông qua tại đơn vị được kiểm toán; Trường hợp đơn vị được kiểm toán có ý kiến không đồng thuận với dự thảo Báo cáo kiểm toán gửi lấy ý kiến: Căn cứ tính chất, mức độ phức tạp của các vấn đề, nội dung liên quan và diễn biến của dịch Covid-19, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách xem xét, quyết định việc tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán cho phù hợp.

Lưu Nguyên Sơn