Ngành Thuế thu ngân sách Nhà nước đạt trên 562 nghìn tỷ đồng

Kinh tế - Ngày đăng : 18:10, 01/06/2021

(TN&MT) - Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 5/2021, ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan Thuế quản lý đạt 73.000 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng năm 2021, số thu ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh và bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 5, ngành Thuế thực hiện gia hạn tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, thu từ dầu thô 5 tháng chỉ ước đạt 68,8% so với dự toán và bằng 81,6% so với cùng kỳ (giảm so với cùng kỳ). Ngoài nguyên nhân do sản lượng dầu thanh toán 5 tháng thấp hơn so với cùng kỳ còn do cùng kỳ phát sinh một số khoản thu mà trong 5 tháng năm 2021 không phát sinh như: thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro là 2.724 tỷ đồng, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 là 1.067 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... và các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn đã góp phần tăng thu cho NSNN trong 5 tháng đầu năm.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và thu chênh lệch thu chi NSNN) tăng 5,8% so cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng khoảng 6.400 tỷ đồng, tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng).

Để hoàn thành dự toán pháp lệnh trong năm 2021, thời gian tới, ngành Thuế cho biết sẽ tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến. Đồng thời, phân tích tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng. Từ đó kịp thời có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, toàn ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí thuộc ngân sách trung ương,…) đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ giao.

Lưu Nguyên Sơn