Huế: Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép

Tài nguyên - Ngày đăng : 17:33, 24/05/2021

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng cải tạo đất sau lũ để khai thác, vận chuyển mua bán đất san lấp trái phép.

Gần đây, tại nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế đã xảy ra tình trạng lợi dụng cải tạo đất nông nghiệp để khai thác, vận chuyển, mua bán đất trái phép. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phối hợp Sở NN&PTNT khẩn trương kiểm tra, rà soát và đánh giá công tác cấp giấy phép khai thác tận thu đất dôi dư từ quá trình cải tạo đất nông nghiệp trong thời gian qua; phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng cải tạo đất nông nghiệp để khai thác trái phép đất cát san lấp, đất sét, báo cáo UBND tỉnh.

Thừa Thiên Huế chấn chỉnh tình trạng lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT phối hợp UBND các huyện, thị xã, TP. Huế rà soát các khu vực bị bồi lấp ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác cần phải cải tạo, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh.

Công văn cũng nêu rõ, UBND các huyện, thị xã, TP. Huế chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân biết và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ khoáng sản, không để các đối tượng móc nối, lợi dụng việc cải tạo đất để khai thác trái phép.

Văn Dinh