Đến 15h, Quảng Nam có 2 huyện miền núi đạt 100% cử tri đi bầu cử

Sức khỏe - Ngày đăng : 18:15, 23/05/2021

(TN&MT) - Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, tính đến 15h ngày 23/5 đã có 2 huyện Nam Giang, Đông Giang đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử (Nam Giang có 17.860 cử tri, Đông Giang có 17.494 cử tri).

Cử tri bỏ phiếu ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Ngoài ra, cùng thời gian trên, nhiều địa phương khác đạt trên 99% cử tri đi bầu cử, gồm Hội An (99,69%), Phước Sơn (99,09%), Duy Xuyên (99,65%), Quế Sơn (99,67%),…

Kiểm tra thân nhiệt cho cử tri tại phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ trước khi vào bỏ phiếu

Toàn tỉnh Quảng Nam đã có 96,88% cử tri đi bầu cử, tương đương hơn 1.142.000 cử tri. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Quảng Nam có hơn 1.178.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.532 khu vực bỏ phiếu.

Anh Dũng