Thanh Hóa: Đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021

Môi trường - Ngày đăng : 21:15, 19/05/2021

(TN&MT) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác trồng rừng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Theo báo báo của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, năm 2020 toàn tỉnh đã trồng được 10.300 ha rừng, đạt 103 % kế hoạch giao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số chủ dự án được giao Kế hoạch trồng rừng, chăm sóc rừng trồng không hoàn thành kế hoạch được giao, thời gian thực hiện lập hồ sơ thiết kế, dự toán chậm dẫn đến hết thời vụ trồng rừng, chăm sóc rừng trồng.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và nắm rõ chủ trương, chính sách và lợi ích của việc trồng rừng, từ đó nâng cao nhận thức của người dân để chủ động, tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng.

Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ án án trên địa bàn lựa chọn loài cây trồng phù hợp, ưu tiên lựa chọn các loài cây bản địa, cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom; bố trí loài cây trồng cho phù hợp với từng vùng địa phương.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động của thời tiết, tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị hiện trường, vật tư, cây giống để tranh thủ tổ chức trồng cây, trồng rừng ngay khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021. Chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, nâng cao hiệu quả trồng rừng.

Các chủ dự án trên địa bàn rà soát, thống kê cụ thể diện tích, đối tượng dự kiến đưa vào thiết kế trồng rừng đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khẩn trương tổ chức thiết kế, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và trình phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

Trong đó, đối với thuyết minh thiết kế, dự toán: Chủ đầu tư lập khi có đủ năng lực thiết kế (có kỹ sư chuyên ngành đủ kinh nghiệm và trình độ) hoặc thuê các tổ chức chuyên ngành có đủ tư cách pháp nhân; đảm bảo theo các quy định.

Đối với bản đồ thiết kế: Hoạt động đo đạc, thiết kế, xây dựng bản đồ các công trình lâm sinh theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành theo quy định tại Khoản 9, Điều 22, Luật đo đạc và bản đồ năm 2018.

Hồ sơ, thiết kế dự toán công trình lâm sinh do đơn vị tự thực hiện hoặc thuê tư vấn lập phải đảm bảo yêu cầu các quy định về quản lý đầu tư công trình lâm sinh và các quy định của pháp luật hiện hành.

Hoàng Anh