Lào Cai: Sẵn sàng cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Xã hội - Ngày đăng : 21:50, 18/05/2021

(TN&MT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Đảng bộ tỉnh Lào Cai xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đang phát huy được sức mạnh tổng hợp và sự ủng hộ của Nhân dân, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Theo đó, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Pa nô, áp phích đã được trang hoàng rực rỡ trước ngày hội bầu cử ở Lào Cai

Tỉnh Lào Cai có 6 đại biểu Quốc hội được bầu theo quy định, căn cứ dân số trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và số đơn vị hành chính cấp huyện, Lào Cai được Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 55 đại biểu; Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai đã ấn định và công bố 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Cấp huyện được bầu 298 đại biểu HĐND và có 66 đơn vị bầu cử; cấp xã được bầu 3.220 đại biểu HĐND và có 926 đơn vị bầu cử.

Đến ngày 13/4, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Các huyện đã phân bổ kinh phí về công tác bầu cử cho UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đồng thời chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và chuyển về cho các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử các loại tài liệu, biểu mẫu, con dấu và hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện khác bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, thuận lợi, đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện trên địa bàn

Bên cạnh đó, công tác giám sát, kiểm tra về chuẩn bị bầu cử, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trên địa bàn theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu…Nhân dân các dân tộc Lào Cai hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với sự tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Bích Hợp