Sơn La: Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Tin tức - Ngày đăng : 16:05, 16/05/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1298/UBND-KT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án khu chôn lấp, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các huyện.

Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung huyện Thuận Châu.

Theo đó, thời gian qua, UBND 6 huyện: Thuận Châu, Sốp Cộp, Sông Mã, Yên Châu, Vân Hồ, Bắc Yên đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các dự án khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Qua kiểm tra tình hình thực hiện các dự án, các ngành, các chủ đầu tư đã tích cực triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, một số dự án tiến độ triển khai đầu tư xây dựng còn chậm, một số dự án đã thi công cơ bản xong nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đưa vào khai thác sử dụng, chậm thanh quyết toán dự án đầu tư.

Do đó, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các chủ đầu tư phải tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định về đầu tư xây dựng. Đối với các công trình đã đảm bảo điều kiện theo quy định thì khẩn trương đưa vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư. Chủ động rà soát, cắt giảm các hạng mục đầu tư không cần thiết để tránh lãnh phí vốn đầu tư.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng nêu trên, hoàn thành việc giải ngân các nguồn vốn trong kế hoạch, rà soát tham mưu trình cấp có thẩm quyền cân đối, bổ sung vốn còn thiếu cho các dự án đảm bảo theo kế hoạch thực hiện dự án. Thực hiện nghiêm việc giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư về các thủ tục liên quan đến môi trường.

Giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình. Siết chặt quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng; xử lý nghiêm các công trình không chấp hành các quy định và cương quyết không chấp nhận nghiệm thu đối với các công trình còn tồn tại.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, thực hiện khảo sát, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc thực hiện thanh tra các dự án nêu trên theo quy định (nếu cần thiết).

Nguyễn Nga