Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền trái phép

Đất đai - Ngày đăng : 17:13, 14/05/2021

(TN&MT) - Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã có Công văn số 4961/UBND-VP chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) cảnh báo về việc phân lô, tách thửa để chuyển nhượng và xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian vừa qua, đã xuất hiện tình trạng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật, việc quảng cáo rao bán đất nền diễn ra khá phổ biến, tình trạng các khu dân cư chưa xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội mà đã mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã xảy ra tại địa phương.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường rà soát, công khai thông tin các dự án nhà ở, khu đô thị, các khu đất được phép phân lô tách thửa đất ở, đủ điều kiện được chuyển nhượng; kiểm tra các dự án nhà ở, khu đô thị đã được cấp chủ trương đầu tư, để yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng quy định, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng tăng cường rà soát, kiểm tra các dự án nhà ở, khu đô thị đã được cấp chủ trương đầu tư, để yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng quy định, kịp thời xử lý các vi phạm và tổng hợp báo cáo công tác này cho UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với Sở Xây dựng để cập nhật các dự án nhà ở, khu đô thị, các khu đất được phép phân lô tách thửa đất ở, đủ điều kiện được chuyển nhượng, công khai trên các Trang thông tin điện tử để người dân biết, nhằm tránh bị thiệt hại khi tham gia giao dịch; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép, sai phép trên địa bàn.

Linh Nga