Hà Nội: Thường trực, tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy 24/24 giờ

Xã hội - Ngày đăng : 16:30, 12/05/2021

(TN&MT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 1398/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với nhà cao tầng trên địa bàn thành phố

Theo đó, UBND yêu cầu Công an thành phố, thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố… Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC&CNCH đối với các khu chung cư, nhà cao tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an thành phố phải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC trong quá trình thi công đối với các công trình nhà cao tầng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm về PCCC và xây dựng để yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay trong quá trình thi công. Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật….

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành có liên quan đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH; nội dung cần tập trung vào những tồn tại, hạn chế, nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ và hướng dẫn biện pháp, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy. Đồng thời, đăng tải công khai thông tin các vi phạm quy định về PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng.

Ảnh minh họa

Đồng thời tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực; tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu UBND thành phố báo cáo, đề xuất HĐND thành phố điều chỉnh phù hợp với thực tiễn; kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC tại các công trình nhà cao tầng thuộc diện điều chỉnh Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND.

Xây dựng, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó, có công trình cao tầng, chung cư cao tầng đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC...

Phúc Khang