4 tháng đầu năm, chỉ 2 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 15:06, 12/05/2021

(TN&MT) - Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong 4 tháng đầu năm 2021, chỉ có 2 doanh nghiệp (DN) được phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH).

2 DN được phê duyệt phương án này CPH thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Ảnh minh họa

Hai DN này thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (không thuộc danh mục DN CPH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với tổng giá trị DN là 202 tỷ đồng, trong đó phần vốn của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc là 119 tỷ đồng. 

Về tình hình thoái vốn, lũy kế 4 tháng qua, các DNNN thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; thoái vốn của tập đoàn, Tổng công ty tại 9 DN thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu của 3 DN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Công ty CP du lịch và xúc tiến đầu tư, Công ty CP xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in và Công ty CP phim giải phóng với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 218 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, số thu từ CPH, thoái vốn nộp về Quỹ là 193 tỷ đồng, trong khi đó, số dự kiến nộp vào NSNN năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2021.

Để đẩy nhanh tiến độ CPH, thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành hàng loạt các cơ chế chính sách. Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đặc biệt, từ khi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP được ban hành, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc, Cục Tài chính doanh nghiệp đã kịp thời báo cáo bộ có văn bản gửi các cơ quan liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các DN phát sinh trong thời gian qua. 

Cùng với đó, Cục Tài chính doanh nghiệp đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan tham gia về dự thảo đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021-2025 để DNNN là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Lưu Nguyên Sơn