Thanh Hóa: Phê duyệt dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021

Đất đai - Ngày đăng : 11:49, 11/05/2021

(TN&MT) - Nhằm đảm bảo tổ chức đấu giá tiến hành thuận lợi, đạt kết quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa bao gồm các dự án có tài sản công được thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Với tổng số dự án (MBQH) là 864 dự án; Tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.676,2 ha. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 14.726,6 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ GPMB là 8.920,5 tỷ đồng.

Cụ thể: Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường CSEDP (MBQH điều chỉnh chi tiết 1/500 kèm theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Khu đô thị mới phường Đông Hương thành phố Thanh Hóa (khu đất thu hồi của Công ty cổ phần SX và TM Cẩm Trướng và Công ty cổ phần BITEXCO). Dự án xây dựng khu nhà ở chung cư thuộc MBQH số 7180/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 (điều chỉnh MBQH số 2424/UBND-QLĐT ngày 09/6/2011 của UBND thành phố Thanh Hóa). Dự án xây dựng Trường học thuộc MBQH số 7180/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 (điều chỉnh MBQH số 2424/UBND- QLĐT ngày 09/6/2011 của UBND thành phố Thanh Hóa).

Phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tại quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá. Lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức đấu giá phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa: khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Thu Thủy