Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xuất bản, phát hành các ấn phẩm

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 18:01, 06/05/2021

(TN&MT) - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Trần Quý Kiên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị viên chức - người lao động năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Nhà xuất bản) diễn ra ngày 6/5 tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, ông Kim Quang Minh - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết: Trong năm 2020, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xuất bản nhiều xuất bản phẩm bản đồ sách tài nguyên - môi trường có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khẳng định chủ quyền lãnh thổ biên giới hải đảo, nhu cầu xã hội và nâng cao dân trí.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tính đến hết tháng 12/2020, Nhà xuất bản đã xuất bản 176 xuất bản phẩm với 1.348.314 bản in xuất bản phẩm; đã tái bản in và phát hành 20.000 tờ bản đồ nước CHXHCN Việt Nam, 20.000 tờ bản đồ các nước trên thế giới, 15.000 tờ bản đồ chuyên đề, hành chính, du lịch địa phương, 20.000 Quả địa cầu các kích thước.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng tập trung biên tập xuất bản hệ thống bản đồ hành chính Việt Nam, các tỉnh, thành phố trên cả nước; phát triển công tác quản lý cấp phép xuất bản điện tử đúng với chức năng của mình, đồng thời tiếp tục phát triển công tác phát hành thông qua hình thức thương mại điện tử cho các sản phẩm bản đồ, quả cầu trên trang narenca.com.vn và sàn thương mại Book365 của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoàn thành kế hoạch xuất bản sách thuộc Chương trình Tủ sách xã phường thị trấn năm 2020 do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật chủ trì.

Đặc biệt, sản phẩm “Bản đồ điện tử Hành chính Việt Nam” của Nhà xuất bản đạt Chứng nhận Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam trong Chương trình Bình chọn và Quảng bá Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2020 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

Theo ông Kim Quang Minh, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, với tinh thần chủ động Nhà xuất bản xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác theo hướng kiện toàn, tái cơ cấu bộ máy nhằm tạo chuyển biến tích cực mọi mặt hoạt động. Trong đó tập trung xuất bản, thành lập, in và phát hành bản đồ, sách, tài liệu, các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Bác Hồ và chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam và các lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên -Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Tiếp tục xây dựng “Tủ sách Tài nguyên và Môi trường”; tăng cường xuất bản, in và phát hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sách khoa học kỹ thuật, tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành, sách, tài liệu hướng dẫn thi hành pháp luật nhằm tuyên truyền quản lý khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường và nâng cao dân trí; phát triển công tác quản lý xuất bản điện tử trên các Cổng thông tin của Chính phủ và của các bộ, ngành về bản đồ.

Cùng với đó, Nhà xuất bản cũng quyết liệt thực hiện các giải pháp theo chương trình hành động của Tổng Giám đốc như: Xây dựng định hướng chiến lược sản phẩm; đổi mới công tác kế hoạch và phát triển thị trường; hoàn thiện bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về phát triển công nghệ; công tác tài chính và quản lý tài chính; khai thác các nguồn lực khác.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên nhấn mạnh: "Trong bối cảnh lĩnh vực in ấn, xuất bản còn rất khó khăn việc Nhà xuất bản đã thực hiện đúng việc định hướng kế hoạch tổ chức sản xuất theo đề xuất với Bộ để đạt được các chỉ tiêu cơ bản năm 2020 là rất đáng biểu dương. Đặc biệt, Nhà xuất bản đã khẳng định thương hiệu sản phẩm của mình bằng chất lượng, uy tín, vinh dự đạt Chứng nhận Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam bằng sản phẩm “Bản đồ điện tử Hành chính Việt Nam”.

Sản phẩm “Bản đồ điện tử Hành chính Việt Nam” của Nhà xuất bản đạt Chứng nhận Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam trong Chương trình Bình chọn và Quảng bá Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2020 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp

Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị Nhà xuất bản cần tập trung xây dựng hệ thống khách hành chiến lược ổn định, tạo cơ chế thu hút các nguồn lực của xã hội, xã hội hoá hoạt động xuất bản bản đồ và các ấn phẩm về tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, cần có cơ chế, hệ thống kết nối với các ngành, địa phương từ đó xây dựng được phương án, biện pháp xúc tiến, tiếp thị phát triển sản phẩm về xuất bản bản đồ, phát hành các tài liệu phổ biến tới các địa phương; thay đổi về mô hình và quy trình xuất bản điện tử hài hòa xuất bản truyền thống, đẩy mạnh xây dựng chất lượng đội ngũ biên tập viên về chuyên ngành và kiến thức nền tảng về việc bảo mật an toàn an ninh thông tin…

Thủy Nguyễn