Hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 11:19, 06/05/2021

(TN&MT) - Ngày 6/5, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Văn phòng về hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế, quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai và qua công tác thanh kiểm tra tại các địa phương cho thấy, một số nội dung đã được quy định tại các Thông tư do Bộ TN&MT ban hành không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Do đó, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc. Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện là rất cần thiết.

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương 15 điều. Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn; Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Nội dung Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung 10 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã ban hành trước đây.

Qua quá trình lấy ý kiến, Tổng cục đã nhận được ý kiến góp ý của 39/63 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 tỉnh thống nhất với toàn bộ nội dung Dự thảo Thông tư; các ý kiến còn lại đã được Tổng cục tiếp thu và giải trình cụ thể.

Tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Minh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TN&MT đã góp ý về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo. Bà Thủy cho rằng, Tổng cục cần rà soát kỹ một số nội dung cụ thể tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, nhất là vấn đề cấp chứng chỉ định giá đất; hồ sơ cấp chứng chỉ cần gửi về Văn phòng một cửa của Bộ, hoặc gửi hồ sơ điện tử.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai cần tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng thời rà soát hoàn thiện Dự thảo gửi Vụ Pháp chế thẩm định để sớm trình Bộ trưởng ban hành để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập ở địa phương.

Trường Giang