Triển khai thực hiện 5 chuyên đề tổng kết Nghị quyết 19/NQ-TW

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 - Ngày đăng : 14:55, 05/05/2021

(TN&MT) - Sáng 5/5, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT và các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện 5 chuyên đề phục vụ tổng kết Nghị quyết 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện 5 chuyên đề do Ban Kinh tế Trung ương đặt hàng Bộ TN&MT thực hiện.

Theo đó, Bộ TN&MT đã giao Viện Chiến lược, chính sách TN&MT thực hiện 3 chuyên đề là giá đất; quy hoạch; cơ cấu tổ chức bộ máy. Đồng thời, giao Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) thực hiện 2 chuyên đề là cơ chế, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chế độ quản lý, sử dụng đất hỗn hợp nhiều mục đích.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Chiến lược, chính sách TN&MT và Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai đã báo cáo việc thu thập thông tin, dữ liệu và việc tổ chức thực hiện các chuyên đề.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Theo TS. Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, trên cơ sở nhiệm vụ được giao Viện đã tập trung thu thập các thông tin, dữ liệu có liên quan để tổ chức nghiên cứu xây dựng Dự thảo báo cáo 2 chuyên đề qua các nguồn: kết quả các đề tài khoa học công nghệ có liên quan từ sau khi có Luật Đất đai 2013; báo cáo của các địa phương gửi về Bộ TN&MT và các báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương thu thập và xây dựng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung ý kiến góp ý nhằm nâng cao chất lượng chuyên đề, trong đó, tập trung vào việc: cần thành lập các Tổ thực hiện chuyên đề để phân công rõ trách nhiệm, tranh thủ ý kiến góp ý các chuyên gia; đánh giá tác động chính sách nếu có đề xuất hướng sửa đổi…

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, việc triển khai thực hiện tổng kết 5 chuyên đề phục vụ Nghị quyết 19/NQ-TW cần bám sát 3 vấn đề là cơ sở lý luận, chính sách và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, việc triển khai thực hiện tổng kết 5 chuyên đề phục vụ Nghị quyết 19/NQ-TW cần bám sát 3 vấn đề là cơ sở lý luận, chính sách và tổ chức thực hiện.

Theo đó, 2 Viện cần bám sát các nội dung theo Nghị quyết 19 yêu cầu đã được thể chế qua Luật, Nghị định và việc tổ chức thực hiện ở địa phương. Qua đó, những chính sách phù hợp thì tiếp tục giữ lại, những vấn đề bất cập phải đánh giá, làm rõ ở khâu chủ trương, chính sách hay do tổ chức thực để đề xuất các giải pháp để tháo gỡ.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng nhất trí với ý kiến các đại biểu và đề nghị các đơn vị được giao thực hiện chuyên đề cần sớm thành lập các Tổ chuyên đề, tranh thủ ý kiến chuyên gia để nâng cao chất lượng chuyên đề và đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Trường Giang