Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách đạt cao nhất giai đoạn 2017-2021

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 14:12, 04/05/2021

(TN&MT) - Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4 ước tính đạt 6,6% so với kế hoạch năm 2021. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4 và 4 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021.

Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 4 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021. Ảnh minh họa

Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4/2021 ước tính đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 44,1%; vốn địa phương quản lý đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 6.947 tỷ đồng, bằng 20,1% và tăng 78,9%; Bộ NN&PTNT 807 tỷ đồng, bằng 18,8% và tăng 4,5%; Bộ Y tế 482 tỷ đồng, bằng 19,4% và giảm 50,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 287 tỷ đồng, bằng 16,9% và giảm 35,2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 194 tỷ đồng, bằng 18,8% và tăng 13,3%...

Vốn địa phương quản lý đạt 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 4 tháng đầu năm 2021 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 11.442 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 6.524 tỷ đồng, bằng 18,3% và tăng 35,6%; Quảng Ninh 4.528 tỷ đồng, bằng 25,6% và tăng 65,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.935 tỷ đồng, bằng 27% và tăng 29,1%...

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/4/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,25 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4.413,8 triệu USD, chiếm 52,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; Nhật Bản 1.796,3 triệu USD, chiếm 21,2%; Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) 774,9 triệu USD, chiếm 9,2%; Trung Quốc 576,2 triệu USD, chiếm 6,8%; Hàn Quốc 248,7 triệu USD, chiếm 2,9%; Hoa Kỳ 148,8 triệu USD, chiếm 1,8%.

Ở chiều ngược lại, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 4 tháng đầu năm đạt 545,9 triệu USD, gấp 7,9 lần so với cùng kỳ.

Có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 302,3 triệu USD, chiếm 55,4%; đứng thứ hai là Campuchia 89,1 triệu USD, chiếm 16,3%; tiếp theo lần lượt là Pháp, Canada, Đức, Hà Lan cùng đạt 32 triệu, cùng chiếm 5,9%.

Lưu Nguyên Sơn