Yêu cầu thủy điện Khánh Khê nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 22:34, 27/04/2021

(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn kiến nghị Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Khánh Khê nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật tài nguyên nước trong quá trình vận hành công trình hồ chứa thủy điện, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu thường xuyên, liên tục sau đập Khánh Khê.

Liên quan đến việc Nhà máy thủy điện Khánh Khê vận hành, tích nước không đảm bảo quy định về dòng chảy tối thiểu mà Báo TN&MT phản ánh ngày 8/4/2021, Sở TN&MT Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Văn Quan và UBND các xã: Khánh Khê, Điềm He vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần thủy điện Khánh Khê (Công ty).

Theo kết quả kiểm tra, trong quá trình hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Công ty đã thực hiện một số thủ tục, hồ sơ pháp lý về tài nguyên nước như: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quy trình vận hành thủy điện Khánh Khê; giấy phép hoạt động điện lực...

Tuy nhiên, Công ty không xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Khánh Khê theo quy định; Không lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7/11/2017 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Về phản ánh của Báo TN&MT liên quan đến việc thủy điện Khánh Khê vận hành, tích nước không đảm bảo quy định về dòng chảy tối thiểu là có cơ sở.

Trao đổi với PV Báo TN&MT, đại diện Công ty lý giải, do nhà máy mới đi vào hoạt động từ tháng 11/2020, trong thời gian vừa qua thời tiết khô hạn không có mưa, thêm nữa hồ chứa nước Bản Lải (huyện Lộc Bình) cũng đang trong quá trình tích nước nên đã dẫn đến lượng nước đến hồ bị thiếu hụt, nhà máy hoạt động cầm chừng, việc xả nước về hạ lưu bị hạn chế.

Nhà máy thủy điện Khánh Khê. (Ảnh chụp ngày 7/4/2021).

Từ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT Lạng Sơn kiến nghị Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ TN&MT yêu cầu Công ty nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật tài nguyên nước trong quá trình vận hành công trình hồ chứa thủy điện Khánh Khê; Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu thường xuyên, liên tục sau đập Khánh Khê theo quy định. Bên cạnh đó, xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Khánh Khê trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện cắm mốc trên thực địa, bàn giao mốc cho UBND các xã để quản lý bảo vệ theo quy định, hoàn thành trong năm 2021.

Thực hiện việc lắp đặt camera và các thiết bị quan trắc tự động để thực hiện việc quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến mực nước hồ, lưu lượng phát điện của nhà máy, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu và lưu lượng qua tràn; kết nối, cập nhật số liệu quan trắc tại công trình vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hoàn thành trong năm 2021. Định kỳ hàng năm thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, gửi về Sở TN&MT Lạng Sơn.

Sở TN&MT Lạng Sơn kiến nghị Sở Công Thương Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát Công ty thực hiện các quy định của pháp luật về điện lực, quy trình vận hành công trình hồ chứa thủy điện Khánh Khê đã được phê duyệt. Đề nghị UBND huyện Văn Quan, UBND các xã: Khánh Khê, Điềm He thường xuyên theo dõi giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu của nhà máy thủy điện Khánh Khê trong quá trình vận hành; xem xét, giải quyết các kiến nghị của người dân, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo trong trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định; phối hợp với Công ty trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Khánh Khê thực hiện xả nước về hạ lưu để đảm bảo lưu lượng nước cho nhân dân trong những tháng cao điểm phục vụ sản xuất.

Hoàng Nghĩa