Tiên Du (Bắc Ninh): UBND xã Phú Lâm xây dựng trái phép 18 ki-ốt, xâm phạm công trình thuỷ lợi

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 18:45, 26/04/2021

(TN&MT) - Uỷ ban nhân dân xã Phú Lâm (huyện Tiên Du) là chủ đầu tư của dự án “Cải tạo, nâng cấp chợ xã Phú Lâm”. Trong quá trình triển khai dự án đã tự ý cho xây dựng 326m kè đá hai bên bờ kênh tiêu Tam Tảo – Trịnh Xá; Xây dựng trái phép 18 ki-ốt với diện tích hàng trăm m2 xâm phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Kênh tiêu T1 trạm bơm Phú Lâm 1 do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống quản lý, vận hành và khai thác. Kênh có nhiệm vụ dẫn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh cho xã Tam Sơn (TX. Từ Sơn), xã Phú Lâm (huyện Tiên Du). Mọi hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi kênh tiêu T1 phải được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

UBND xã Phú Lâm xây dựng 18 ki-ốt trái phép trên hàng trăm m2 đất, lấn chiếm dòng kênh T1, xâm phạm công trình thuỷ lợi.

Tuy nhiên, ngày 25/6/2018, sau khi kiểm tra tại tuyến kênh T1 (kênh tiêu Tam Tảo – Trịnh Xá), Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống phát hiện trên kênh tiêu T1 từ K0+660 – K1+320 dự án “Đầu tư hạ tầng khu giãn dân và cải tạo nâng cấp chợ xã Phú Lâm” do UBND xã Phú Lâm làm chủ đầu tư đã tự ý san lấp, xây dựng tường kè đá trong lòng kênh, lắp đặt tầm cống ngang kênh và xây dựng 18 ki-ốt (mỗi ki-ốt có diện tích khoảng 38m2) trên bờ tả khi chưa có giấy phép của UBND tỉnh Bắc Ninh cấp là vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công trình cũng như việc quản lý, vận hành tưới, tiêu nước của kênh tiêu T1.

Ngoài việc xây dựng trái phép 18 ki-ốt, UBND xã Phú Lâm còn tự ý san lấp, xây 326m tường kè đá 2 bên lòng kênh, lắp đặt tầm cống ngang kênh.

Sau khi phát hiện, lập biên bản và chỉ ra hàng loạt các sai phạm tại dự án “Đầu tư hạ tầng khu giãn dân và cải tạo nâng cấp chợ xã Phú Lâm” do UBND xã Phú Lâm làm chủ đầu tư, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống đã có nhiều văn bản gửi UBND xã Phú Lâm đề nghị dừng thi công, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của kênh tiêu T1 nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành việc thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm, xâm phạm công trình thuỷ lợi, UBND xã Phú Lâm lại đề nghị UBND huyện Tiên Du và UBND tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để xã tiếp tục được sử dụng, thi công các công trình trên tuyến kênh T1 với lý do “Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương”.

Các ki-ốt xây dựng trái phép trên kênh T1.

Xét thấy đề nghị của UBND xã Phú Lâm là không phù hợp, vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Ngày 29/6/2018, UBND huyện Tiên Du có văn bản số 706/UBND-NN về việc xử lý vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên kênh tiêu Tam Tảo – Trịnh Xá gửi UBND xã Phú Lâm yêu cầu dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép trên kênh T1. Đồng thời chỉ đạo tháo dỡ, giải toả các ki-ốt đã xây dựng trên bờ kênh tiêu Tam Tảo – Trịnh Xá. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/7/2018.

Ngày 27/3/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh cũng có văn bản số 361/SNN-CCTL về việc xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi trên kênh tiêu Tam Tảo – Trịnh Xá gửi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, hết ngày 15/7/2018, UBND xã Phú Lâm chưa thực hiện việc giải toả loạt công trình sai phạm theo chỉ đạo của UBND huyện Tiên Du. Đến ngày 17/8/2018, UBND xã Phú Lâm có đơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Sau khi xem xét Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tính toán kiểm tra khả năng tiêu thoát nước của công trình, kết quả tính toán cho thấy không đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực và đã có văn bản số 1182/SNN-CCTL ngày 7/9/2018 yêu cầu UBND xã Phú Lâm nghiêm túc thực hiện việc tháo dỡ giải toả công trình vi phạm đã xây dựng; Đồng thời ngày 20/7/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tiên Du và các đơn vị liên quan để đôn đốc chỉ đạo UBND xã Phú Lâm nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, đến thời điểm hiện tại UBND xã Phú Lâm vẫn chưa tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm, 18 ki-ốt trên diện tích hàng trăm m2 vẫn hiện hữu, án ngữ trên dòng kênh, cản trở việc tiêu, thoát nước.

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh cần quyết liệt xử lý những công trình sai phạm đang tồn tại, hiện hữu tại xã Phú Lâm. Trả lại dòng kênh tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin!

Việt Linh