Nửa đầu tháng 4, Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 12 tỷ USD

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 10:39, 26/04/2021

(TN&MT) - Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 (từ 1/4 đến 15/4) đạt 12,65 tỷ USD, giảm 22,3% so với kỳ 2 tháng 3/2021.

Tính đến hết 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 90,99 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021, đạt 26,61 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 5 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021.

Kết quả này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/4/2021 đạt gần 180,5 tỷ USD, tăng 27,9%, tương ứng tăng 39,39 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 đạt 12,65 tỷ USD, giảm 22,3% (tương ứng giảm 3,64 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 3/2021. Như vậy, tính đến hết 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 90,99 tỷ USD, tăng 26,8% tương ứng tăng 19,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 4,64 tỷ USD, tương ứng tăng 78,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,23 tỷ USD, tương ứng tăng 30,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,04 tỷ USD, tương ứng tăng 14,4%... so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 4/2021 đạt 9,26 tỷ USD, giảm 23,2%, tương ứng giảm 2,8 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 3/2021. Tính đến hết ngày 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 68,17 tỷ USD, tăng 33%, tương ứng tăng 16,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 đạt 13,96 tỷ USD, giảm 8,9% (tương ứng giảm 1,37 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021. Tính đến hết 15/4/2021, tổ​ng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 89,51 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,85 tỷ USD, giảm 7,9% so với kỳ 2 tháng 3/2021. Tính đến hết ngày 15/4/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 58,57 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 1 tháng 4/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,31 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,49 tỷ USD.

Lưu Nguyên Sơn